Rwanda: Inauguracja adoracji Najświętszego Sakramentu w Ołtarzu “Światło Pojednania i Pokoju”

W ramach realizacji misji apostolstwa adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na całym świecie, pallotyni podjęli we współpracy ze Stowarzyszeniem „Communita Regina della Pace” projekt 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju. W ramach tego projektu zostało utworzone kolejne Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój w Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie.
Widzialnym znakiem tego duchowego przedsięwzięcia jest zrealizowany przez gdańską pracownię artystyczną „Drapikowski Studio” Ołtarz Adoracji „Światło Pojednania i Pokoju”. Dzięki Bożej Opatrzności, po raz pierwszy adoracja Jezusa Eucharystycznego w tym ołtarzu odbyła się w czasie nocnego, modlitewnego czuwania Ojca Świętego Franciszka z młodymi w Brzegach, podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 r.
7 czerwca Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji wszystkich Współpracowników misyjnych odbyła się po raz pierwszy w Rwandzie, w kaplicy Międzynarodowym Centrum Modlitwy o Pokój w Kibeho.