Rwanda i Demokratyczna Republika Konga

Rwanda i Demokratyczna Republika Konga

 

W 1973 r. pallotyni rozpoczęli posługę misyjną w Rwandzie. Od samego początku dążono do rozwoju charyzmatu św. Wincentego Pallottiego w całej Afryce. W 1981 r. Rada Prowincjalna przyjęła misję w Zairze (dziś Demokratyczna Republika Konga).
Ważnym momentem w historii pallotyńskiej misji w Rwandzie było podniesienie delegatury do rangi regii. Stało się to po wizytacji, którą przeprowadzili w Rwandzie w lutym 1987 r. ks. generał Martin Juritsch SAC wraz z ks. Janem Koryckim SAC, radcą generalnym. Oficjalny dokument został wystawiony 3 maja 1988 r. Od tego momentu placówki pallotyńskie i pallotyni pracujący w Rwandzie i Demokratycznej Republice Konga należą do Regii Rwandyjsko-Kongijskiej Świętej Rodziny. Siedziba
Zarządu Regii Świętej Rodziny mieści się w Kigali.
Radosnym wydarzeniem w historii regii i nowym bodźcem do wierności powołaniu misyjnemu była wizyta papieża Jana Pawła II w Rwandzie w dniach 7-9 września 1990 r. W czasie wizyty w Nuncjaturze Apostolskiej w Kigali 8 września papież wyraził życzenie, by pallotyni objęli opieką duszpasterską bazylikę w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, której konsekracja została przewidziana na zakończenie całej afrykańskiej pielgrzymki 10 września.
27.12.2015 Regia Świętej Rodziny została przekształcona w prowincję.
Obecnie w Regii Świętej Rodziny posługuje 6 misjonarzy w Rwandzie: ks. Stanisław Filipek SAC, ks. Andrzej Jakacki SAC, br. Zdzisław Olejko SAC, ks. Zbigniew Pawłowski SAC, ks. Zdzisław Prusaczyk SAC, ks. Krzysztof Miner SAC i 2 w Demokratycznej Republice Kongo: ks. Jerzy Kotwa SAC, ks. Jerzy Kożuch SAC.