Rwanda: Pierwszy kardynał w historii kraju, abp Kigali Antoine Kambanda

Papież Franciszek ogłosił 13 nowych kardynałów.

Ojciec Święty zapowiedział na zakończenie dzisiejszego Angelus (25 X 2020 r.) zwołanie konsystorza, na którym kreuje 13 nowych kardynałów. Odbędzie się on 28 listopada 2020 roku. Następnie, bez żadnych komentarzy, Franciszek odczytał listę nowych kardynałów. W ich gronie znalazł się po raz pierwszy w historii Rwandyjczyk, arcybiskup Kigali, Antoine Kambanda.
Abp Antoine Kambanda urodził się 10 listopada 1958 roku w Nyamata. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Burundi, a następnie w Ugandzie. Szkołę średnią ukończył w Kenii, zaś studia seminaryjne odbył w Nyakibanda (Rwanda) w latach 1984-1990. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty apostolskiej w Kraju Tysiąca Wzgórz, we wrześniu 1990 roku. W latach 1993-1999 studiował teologię moralną w Akademii „Alfonsiana” (Wyższy Instytut Teologii Moralnej w Rzymie) prowadzonej przez Redemptorystów, które zwieńczył doktoratem. Będąc poza Rwandą uniknął w ten sposób rzezi Tutsi – plemienia do którego przynależy – z 1994 roku. W rzeczy samej, cała jego rodzina została wymordowana podczas ludobójstwa. W lutym 2006 roku otrzymał nominację na rektora Wyższego Seminarium w Nyakibanda (Rwanda). Funkcje tę pełnił do 2013 roku, czyli do nominacji biskupiej dla diecezji Kibungo w Rwandzie. Pięć lat później, 19 listopada 2018 roku, papież Franciszek mianował go arcybiskupem Kigali, a dziś pierwszym kardynałem w historii tegoż Kościoła. Wydarzenie to jest nie tylko bezprecedensowe w historii Kościoła w Rwandzie, ale również bardzo znamienne dla pallotynów posługujących w służbie tegoż Kościoła od ponad półwiecza, grając w nim aktualnie – jako zgromadzenie zakonne – „pierwsze skrzypce”.

Ks. Stanisław Stawicki SAC