RWANDA/KONGO – Jednanie umęczonych narodów

Regia Świętej Rodziny jest jednostką Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego na terenie Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga. 54 członków po wieczystych ślubach i 40 młodych ludzi będących w trakcie formacji świętuje 35. rocznicę założenia misji. W czerwcu reprezentanci Regii uczestniczyli w Kongresie Miłosierdzia Bożego w Rzymie. To doświadczenie zdynamizuje naszą pracę misyjną w tym regionie Afryki, gdzie od dziesięciu lat staramy się jednać ludzi ze sobą. Narody umęczone przez bratobójcze wojny i konflikty (ludobójstwo w Rwandzie i wojnę na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga), odczuwają silną potrzebę odkrycia na nowo miłości Boga i bliźniego.

Ludność ta jest przedmiotem naszej szczególnej troski i zaangażowania zwłaszcza podczas trwającej wojny domowej w Demokratycznej Republice Konga. Misjonarze w miarę swoich możliwości organizują pomoc. Działają cztery kościelne ośrodki zdrowia: w Kiwanja, Murambi, Ntamugenga i w Rubare. W regionie Rutshuru nie widać już obozów dla uchodźców, z wyjątkiem Kiwanja. Natomiast wciąż wiele osób przebywa w naszej parafii. Potrzeby są duże, zwłaszcza jeśli chodzi o lekarstwa i żywność, ale nie odnotowano jeszcze obecności organizacji pozarządowych. Wokół Gomy rozciąga się kilka obozów dla uchodźców, ale pomoc dla nich nadchodzi bardzo powoli. 29 października 2008 r. kongijscy żołnierze dokonali grabieży w naszej wspólnocie w Keshero. Naród w Północnym Kivu bardzo cierpi. Bądźmy solidarni z Kongijczykami poprzez naszą modlitwę i zaangażowanie na rzecz pokoju.

Dzieląc się swoimi radościami i smutkami, dziękujemy Bogu Miłosierdzia za dar życia i misyjnej ofiary. Przekazujemy Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz dar Mszy św. odprawionej w Waszej intencji.

Ks. Stanisław Filipek SAC
Wiceregionał