Salwador: Spotkanie Dziecięcych Dzieł Misyjnych

29 maja w Centrum Don Bosco w Soyyapango (San Salwador) odbył się IX krajowy Kongres Dziecięcych i Młodzieżowych Dzieł Misyjnych. Spotkanie zgromadziło ponad 3 000 uczestników, którzy pomimo ulewnych deszczów przybyli na spotkanie z różnych diecezji kraju, wspólnie ze swoimi katechetami, kapłanami i zakonnikami.

Motto tegorocznego spotkania – „Dzieci i młodzież na rzecz ochrony stworzenia” – zostało zaczerpnięte z tegorocznego orędzia papieża, Benedykta XVI, na Światowy Dzień Pokoju 2010 r. Ojciec Święty podkreślił w nim, iż każdy, kto pragnie budować pokój, musi chronić stworzenie. Słowa te zostały skierowane zwłaszcza do młodego pokolenia, które w sposób szczególny wpłynie na kształt przyszłego obrazu świata.

Fides, 5/06/2010
tłum. U. Siniarska