Słowacja pożegnała słowiańskiego Papieża

Opuszczone flagi państwowe do połowy masztu na wszystkich rządowych budynkach, czarne wstążeczki przypięte do ubrań, transmisja pogrzebu na trzech telewizyjnych kanałach, muzyka poważna w radiu oraz tysiące wiernych przy wielkich telebimach i telewizorach w domach – tak Słowacy żegnali słowiańskiego Papieża.
Chociaż oficjalna żałoba nie została ogłoszona, to jednak Słowacja godnie przeżywała dzień pogrzebu Jana Pawła II. Telewizja publiczna, prywatna telewizja Markiza oraz informacyjny kanał TA3 transmitowały bezpośrednio Mszę św. pogrzebową z Watykanu. Radio Słowackie od czwartku do piątkowego wieczoru nadawało muzykę poważną, przypominało przemówienia Papieża na Słowacji i najważniejsze wydarzenia z pontyfikatu. Słuchacze dzielili się swoimi wspomnieniami o Janie Pawle II. Minister Edukacji nie ogłosił dnia wolnego od nauki, ale przypomniał, że dyrektorzy mają prawo ogłosić tzw. dyrektorski dzień wolny i zachęcał do wykorzystania tego w dniu pogrzebu.
Bezpośrednią relację z pogrzebu Jana Pawła II oglądano w trnawskiej katedrze św. Jana Chrzciciela. Transmisję poprzedziła Msza św. odprawiana przez emerytowanego bpa Dominika Totha. Uczestniczyło w niej około tysiąca wiernych.
Na telebimie ustawionym przy kościele Świętej Rodziny w Bratysławie-Petrżalce, czyli w miejscu, gdzie Ojciec święty 14 września 2003 odprawiał Mszę Św., obrzędy pogrzebu śledziło trzy tysiące wiernych. Na godzinę przed transmisją były wyświetlane archiwalne materiały z wizyt Ojca Świętego na Słowacji. W archidiecezji koszyckiej we wszystkich kościołach w piątek o godz. 10.00 były odprawiane Msze św. a godz. 12.00 zabrzmiały dzwony. W oficjalnej delegacji na pogrzeb Jana Pawła II udali się Prezydent Republiki i Marszałek Parlamentu.
Aż czternastu biskupów słowackich udało się do Rzymu na pogrzeb Jana Pawła II. Wśród nich wszyscy ordynariusze z wyjątkiem ordynariusza diecezji rożniawskiej Eduarda Kojnoka, abp Alojza Tkaca i ordynariusza archidiecezji koszyckiej. Do piątej rano trwało czuwanie w greckokatolickiej katedrze św. Jana Chrzciciela. „Dziękujemy Bogu za wielki dar, którym był Papież, a takim zostanie dla całego świata – napisał w krótkim komunikacie w dzień śmierci Papieża bp Franciszek Tondra, przewodniczący Konferencji Biskupów Słowacji. Wzywam wszystkich wierzących do modlitwy za Ojca świętego, którego niezapomniany pontyfikat zapisał się w naszych sercach”.  
Ivan Gasparovic, Prezydent Republiki, w liście kondolencyjnym do kardynała Angelo Sodano, napisał, że Jan Paweł II poświęcił całe swoje życie dla człowieka i dla dialogu między narodami, religiami i chrześcijanami. Nie tylko katolicy wyrażali żal z powodu śmierci Jana Pawła II. Franciszek Aleksander, główny rabin gmin żydowskich na Słowacji powiedział: „Papieża Jana Pawła II, judaizm traktował jako przyjaciela żydowskiego narodu. Tego Papieża musiał uznać cały świat. Był to najbardziej tolerancyjny Papież”.
Specjalne oświadczenie wydał Kościół Ewangelicko-Augsburski, w którym podkreślono przede wszystkim wdzięczność Ojcu Świętemu za wyrażenie żalu z powodu stracenia w Preszowie w okresie kontrreformacji kilkudziesięciu mieszczan – luteranów.
Konferencja Biskupów Słowacji otrzymała list kondolencyjny również od Kościoła prawosławnego. „Z większością poglądów, które szerzył Jan Paweł II, utożsamiała się duża liczba chrześcijan na świecie” – pisał w liście kondolencyjnym Andrzej Prostrednik, sekretarz Ekumenicznej Rady Kościołów na Słowacji. „Te poglądy łączyły nas szczególnie w czasie prześladowania wiary w naszym kraju”.
Jan Paweł II odwiedził Słowację trzykrotnie. W 1990 r. odprawił Mszę św. w Bratysławie. Najdłuższa pielgrzymka miała miejsce w 1995 roku. Odwiedził wtedy najważniejsze miasta i sanktuaria: Bratysławę, Nitrę, Koszyce, Poprad, Sastin i Lewoczę. W czasie tej podróży kanonizował koszyckich męczenników. Trzecia pielgrzymka odbyła się w 2003 roku. Odwiedził wtedy Bratysławę, Trnawę, Bańską Bystrzycę i Rożniawę. Podczas uroczystej Mszy św. w Bratysławie Papież wyniósł na ołtarze dwoje męczenników czasu komunizmu: bpa Vasila Hopko i siostrę Zdenkę Schellingovą.
Jan Paweł II rozdzielił w roku 1995 Kościół słowacki na dwie metropolie ze stolicami w Trnawie i Koszycach a w roku 1997 utworzył greckokatolicki egzarchat w Koszycach. Wszyscy słowaccy biskupi, oprócz kard. Korca, mianowani zostali przez Jana Pawła II.
Także w naszej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Smi-żanach, w przeddzień pogrzebu, czyli we czwartek były odprawione dwie Msze św. za Papieża. Rano w kościele parafialnym, a o godz. 21.37 w kościele Bożego Miłosierdzia. Obie Msze św. zgromadziły wielu parafian. Wierni składali także nam jako Polakom kondolencje po stracie tak wielkiego Rodaka.
 
Ks. Jerzy Limanówka SAC
Słowacja