Śp. Ks. Bogdan Kusznir SAC

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Bogdana Kusznira SAC:

28 sierpnia 2018 (wtorek)

18:15 przywiezienie ciała do kościoła parafialnego Chrystusa Króla Wszechświata (Kijów, ul. Lochwycka 46)
18:30 Msza św. parafialna
– różaniec
– czuwanie modlitewne przy trumnie do godz. 21:00

29 sierpnia 2018 (środa)

8:30 różaniec za zmarłego
9:15 przejazd do Kościoła św. Aleksandra w Kijowie
9:50 przedstawienie biogramu zmarłego
10:00 Msza św. – przewodniczenie J. Eks. bp. Witalij Krywicki
– przejazd do Rokitnego (na trasie Kijów – Sarny)
16:00 Msza św. w parafii rodzinnej zmarłego, pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus pod przewodnictwem J. Eks. bp. Witalija Skomarowskiego oraz pochówek na rokitniańskim cmentarzu

Ks. Artur Stępień SAC

Ks. Bogdan KUSZNIR SAC (1977 – 2018), duszpasterz z Delegatury Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie

Urodził się 1 listopada 1977 r. w Rokitnie na Wołyniu, w obwodzie rówieńskim, w rodzinie robotniczej Piotra i Walentyny z d. Kotwicka. Miał jednego starszego brata. 11 lipca 1978 r. Bogdan został ochrzczony w prawosławnej cerkwi pw. św. Piotra w Rokitnie. Tam, w rodzinnym mieście, w latach 1983-91 uczęszczał do szkoły podstawowej, a w latach 1991-95 do szkoły średniej, uzyskując świadectwo maturalne i zawód ślusarza-traktorzysty, jak sam napisał w życiorysie. Po wznowieniu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rokitnie, zaczął regularnie od 1992 r. uczęszczać do kościoła i pogłębiać swoją formację duchową i wiedzę religijną poprzez życie liturgiczne, sakramentalne i spotkania formacyjne.

Do pallotynów wstąpił w 1995 r. jako kandydat na kleryka. Postulat odbył w naszych domach w Świętej Katarzynie k. Kielc i w Zakopanem na Krzeptówkach. Kanoniczny rok nowicjatu rozpoczął 15 września 1995 r. w Wadowicach na Kopcu. Pierwszą konsekrację złożył 29 września 1997 r. w Ołtarzewie, wieczną zaś – 14 września 2001 r. w Radomiu – obie na ręce ks. prowincjała Czesława Parzyszka SAC.

W latach 1996-2002 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, wieńcząc je tytułem magistra teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Ołtarzewie przyjął też 6 października 2001 r. święcenia w stopniu diakonatu z rąk bpa Edwarda Samsela, ordynariusza ełckiego, a święcenia kapłańskie – 11 V 2002 r., przez ręce bpa Alojzego Orszulika SAC, ordynariusza łowickiego, po uzyskaniu dyspensy od brakującego wieku do przyjęcia prezbiteratu, której udzielił mu kard. Józef Glemp Prymas Polski.

Po święceniach kapłańskich został skierowany przez ks. Prowincjała do pracy duszpasterskiej w Delegaturze Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie. Przełożony ww. Delegatury powierzył mu funkcję wikariusza parafii w Dowbyszu, na terenie diecezji kijowsko-żytomierskiej. Od 25 sierpnia 2003 r. został przeniesiony na tę samą funkcję w parafii Nowy Zawód, której członkowie w życiu wspólnotowym podlegali rektorowi domu w Żytomierzu, a od 11 września 2005 r. powierzono mu troskę o parafie w Jabłonnem i Sokołowie, przy dalszym zamieszkaniu w Nowym Zawodzie.
Kolejnym terenem pracy duszpasterskiej ks. Kusznira była diecezja kamieniecko-podolska, gdzie został mianowany wikariuszem pallotyńskiej parafii w Biłohirii i w jej filialnych parafiach. Przybył tam 24 sierpnia 2007 r. Chcąc podnieść swoje kwalifikacje duszpasterskie oraz pogłębić życie duchowe i intelektualne, studiował od 2009 r. na niestacjonarnych studiach doktoranckich z zakresu teologii życia konsekrowanego na Instytucie Teologii Apostolstwa (obecnie pod nazwą Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”), na Sekcji Teologii Życia Konsekrowanego, zależnym od Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 25 sierpnia 2011 r. objął stanowisko wikariusza parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie, a od 24 sierpnia 2014 r. funkcję proboszcza tej parafii. Postępująca choroba zmusiła go do rezygnacji z tej funkcji w 2017 r. Został wtedy skierowany do pallotyńskiego domu w Żytomierzu, gdzie podjął leczenie.
Ks. Bogdan Kusznir zmarł w szpitalu w Kijowie, 26 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00, po długiej i ciężkiej chorobie. Przeżył 41 lat, 21 lat w konsekracji w Stowarzyszeniu i 16 lat w kapłaństwie.

Oprac. ks. Stanisław Tylus SAC