Spotkanie opłatkowe w Ząbkach

Spotkanie opłatkowo-noworoczne alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, należących do grupy misyjnej, z sekretarzem ds. misji, misjonarzami i współpracownikami misyjnymi, odbyło się 3 stycznia 2017 roku. Miejscem spotkania był Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla SAC w Ząbkach k. Warszawy. 

Noworoczna wizyta alumnów w pallotyńskiej  wspólnocie w Ząbkach rozpoczęła się Eucharystią. Mszy Świętej przewodniczył ks. dr Grzegorz Młodawski SAC – sekretarz ds. misji Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Był to szczególny czas modlitwy za nowo utworzone delegatury: Delegaturę św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Wenezueli oraz Delegaturę św. Faustyny Kowalskiej w Kolumbii. Homilię wygłosił ks. Andrzej Tekieli SAC, który przygotowuje się do wyjazdu do Ameryki Południowej. Homilista nawiązując do Ewangelii odwołał się do postaci Jana Chrzciciela, który zawsze kierował słowa na dobrego Boga i był świadkiem radykalnym i wiernymWskazywał w sposób ostateczny na Mesjasza. Ks. Tekieli podkreślił, że droga każdego człowieka jest ukierunkowana na Boga i mamy swoim życiem dawać świadectwo o Bogu. Przyszły misjonarz podzielił się z zgromadzonymi świadectwem swojego powołania pallotyńskiego i misyjnego. Mówił: wielu pokazywało we właściwy sposób, że Pan Bóg chce mnie mieć w tym miejscu. Natomiast powołanie misyjne – dodał ks. Tekieli – Pan Bóg kształtował w moim sercu przez wiele lat. Już teraz dziękuję Mu za powołanie i omadlam czas, który jest przede mną

Na zakończenie Eucharystii ks. Grzegorz Młodawski SAC złożył uczestnikom Eucharystii oraz nieobecnym – ks. Waldemarowi Pawlikowi SAC, rektorowi pallotyńskiego seminarium, i ks. Arturowi Stępniowi SAC, prefektowi alumnów i opiekunowi grupy misyjnej, życzenia. Ksiądz Sekretarz mówił: Chrystus przyszedł do każdego z nas. Każdy może Go przyjąć albo odrzucić. Życzę Wam, aby znalazł u Was jak najlepsze miejsce dla Siebie. Życzę – dodał ks. Młodawski – abyście nieśli Go braciom i siostrom spragnionym Jego obecności i bliskości

Wśród koncelebransów byli m.in.: ks. Zdzisław Wdziekoński SAC – rektor wspólnoty miejscowej w Ząbkach, ks. Józef Nowak SAC – dyrektor wydawnictwa i drukarni Apostolicumks. Jerzy Limanówka SAC – prezes zarządu Fundacji Salvatii.pl, oraz misjonarze wraz z ks. Benjaminem Bahashi Bavukalwanze SAC, który jest animatorem misyjnym i studentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Oprawę muzyczną przygotował alumn IV roku – Szymon Pakuła SAC

Po Uczcie Eucharystycznej, wspólnota udała się na noworoczną kolację. Dk. Sebastian Rolka SAC odczytał fragment Ewangelii o narodzinach Pana Jezusa, a następnie ks. Wdziekoński pobłogosławił opłatki, którymi dzielili się zebrani składając życzenia. Podczas spotkania był czas także na wspólne kolędowanie – w języku polskim, ukraińskim, białoruskim, hiszpańskim, a także suahili. Alumni poznali także działalność członków wspólnoty w Ząbkach dzięki życzliwości ks. Emiliana Sigla SAC – rekolekcjonisty Sekretariatu Misyjnego. 

al. Dominik Gaładyk SAC | 2017-01-03