Spotkanie z dziećmi z Adopcji Serca

W parafii Grand Béréby odbyło się spotkanie z dziećmi z Pallotyńskiej Adopcji Serca z Prowincjałem ks. Zenonem Hanasem SAC i Sekretarzem ds. Misji ks.Grzegorzem Młodawskim SAC. W Adopcji Serca jest objęte tu 330 dzieci.

 

 

djembed