Spotkanie z ks. misjonarzem Pałysem i bpem Gómez

Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołarzewie odwiedził J.E. ks. bp Víctor René Rodríguez Gómez, biskup diecezjalny Valle de Chalco w Meksyku. Wizyta miała miejsce 9 maja 2017 r. Spotkanie ze wspólnotą alumnów wpisało się w przeżywany tydzień modlitw o powołania.

Spotkanie z bp. Gómezem* rozpoczęło się o godz. 8:30. Ks. Wojciech Więcław SAC, wicerektor pallotyńskiego seminarium, powitał przybyłego hierarchę. Towarzyszem Pasterza diecezji Valle de Chalco na polskiej ziemi jest ks. Bartłomiejem Pałysem SAC**, kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Tenango del Aire w Meksyku.

Meksykański biskup przybliżył zgromadzonym alumnom wizerunek państwa meksykańskiego oraz Kościoła na tamtych terenach. Przytaczając słowa Jana Pawła II przypomniał, że Meksyk jest zawsze wierny Chrystusowi. Nowa ewangelizacja, do której wzywał papież Polak, ma podatny grunt w Meksyku. Natomiast nowym modelem ewangelizacji w tym kraju jest Matka Boża z Guadalupe.

W trakcie spotkania alumni zadawali szereg pytań dotyczących duszpasterstwa diecezjalnego, relacji państwo-Kościół, a także problemu spadającej liczby powołań.

Kończąc spotkanie, biskup podziękował za wszelkie modlitwy zanoszone do Boga za Meksyk, misje, misjonarzy i powoła. Zachęcał także do podjęcia trudu pracy misyjnej także w Meksyku. Następnie biskup udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

Polscy pallotyni rozpoczęli pracę misyjną w Meksyku 1 czerwca 1998 roku. Od sierpnia 1998 r. są obecni w parafii w Tanango del Aire. Głównym zadaniem misjonarzy jest szerzenie tam kultu Miłosierdzia Bożego.

*bp Víctor René Rodríguez Gómez – pochodzi z Meksyku. Święcenia prezbiteratu przyjął 21 listopada 1976 r., natomiast sakrę biskupią otrzymał 25 lipca 2006 r. Od 25 października 2012 roku pełni urząd pasterza diecezji Valle de Chalco w Meksyku.

**ks. Bartłomiej Pałys SAC – święcenia kapłańskie otrzymał przez posługę bp. Alojzego Orszulika SAC w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, dnia 11 maja 2002 roku. Aktualnie jest rektorem wspólnoty miejscowej, kustoszem sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz proboszczem parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Tenango del Aire w Meksyku.

Dominik Gaładyk SAC | 2017-05-09