Spotkanie z misjonarzem ks. Dawidem Dziedzicem SAC

Dnia 1 października 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, Grupa Misyjna gościła ks. Dawida Dziedzica SAC. Gość niebawem wyrusza na misje do Wenezueli. W planie spotkania była Msza Święta z homilią, a także spotkanie rekreacyjne.

Ksiądz Dawid wyróżniał się sympatią do misji od początku swojej formacji w pallotyńskim seminarium. Sympatia ta przejawiała się na różne sposoby: poprzez codzienną modlitwę różańcową, wyjazdy misyjne, pisanie artykułów dotyczących misji, uczestnictwa w spotkaniach poświęconych misjom i innych wydarzeniach. Ten zapał misyjny pomógł Ks. Dziedzicowi odkryć powołanie misyjne.

Pamiętajmy w swoich modlitwach o misjonarzach, miejscach gdzie posługują. Nie bądźmy także obojętni wobec ludzi, do których są oni posyłani. W sposób szczególny pamiętajmy teraz o ks. Dawidzie Dziedzicu SAC i wypraszajmy dla Niego Boże błogosławieństwo.

Pavel Dremo SAC | 2016-10-03