Spotkanie z misjonarzem ks. Łukaszem Kluską SAC

Ks. Łukasz Kluska SAC, misjonarz w archidiecezji Hawana na Kubie, spotkał się z grupą misyjną Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Spotkanie odbyło się 11 lutego 2017 roku. 

Misyjne spotkanie rozpoczęła wspólna Jutrznia rano. O 14:30 ks. Łukasz Kluska SAC celebrował Eucharystię w seminaryjnej kaplicy p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu. Misjonarz wygłosił także krótką refleksję w nawiązaniu do Liturgii Słowa. 

Gdzie jesteś? – pyta Pan Bóg. Pyta, ponieważ troszczy się o nas.

-mówił ks. Kluska. Dodał, że dla Boga nie jesteśmy obojętni. Natomiast najlepszym miejscem dla każdego z nas jest to przy Panu Bogu. 

Po zakończonej Liturgii, członkowie grupy misyjnej przeszli z misjonarzem do sali misyjnej. Ks. Kluska opowiadał o posłudze misyjnej na Kubie, wyzwaniach duszpasterskich i radości z bycia blisko Chrystusa.

Dominik Gaładyk SAC | 2017-02-11