Struktura Sekretariatu

 

Pallotyński Sekretariat Misyjny oraz POMOST są agendami Zarządu Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla. Ich siedziby znajdują się w Ząbkach przy ul. Wilczej 8. Pod tym samym adresem mieści się siedziba Fundacji Misyjnej Salvatti.pl.

 

Wspólnym celem tych trzech instytucji jest troska o misjonarzy rozsianych po całym świecie i ludzi, wśród których pracują oraz zachęcanie osób świeckich do wspierania dzieła misyjnego modlitwą, ofiarą własnych cierpień oraz pomocą materialną.

 

Zaangażowanie w szerzenie idei misyjnej wynika z nakazu Chrystusowego, budzenia ducha misyjnego wśród wszystkich wierzących oraz stworzenia zaplecza duchowego dla misjonarzy
Sekretariat to miejsce, w którym najczęściej zatrzymują się misjonarze przybywający na urlop do kraju i przygotowujący się do pracy i wyjazdu na misje. Dzień rozpoczyna się tutaj od Mszy św. Miejscowa wspólnota gromadzi się w kaplicy na modlitwie za misje i w intencjach nadsyłanych przez Dobrodziejów oraz Współpracowników misyjnych.

 

W skład Sekretariatu Misyjnego wchodzi wiele działów, troszczących się o rozwój pallotyńskich misji. Jednym z nich jest sekcja, która koordynuje dzieło Pallotyńskiej Adopcji Serca. Przez pośrednictwo Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego ponad 5 tys. osieroconych dzieci afrykańskich uzyskało pomoc od adopcyjnych rodziców. Adopcja Serca tworzy więzi duchowe i niesie materialną odpowiedzialność za rozwój dziecka. Ta pomoc adopcyjna, na dzień dzisiejszy wynosi miesięcznie – 16 euro.

 

Pracownicy administracji zajmują się prowadzeniem korespondencji z Dobroczyńcami i Przyjaciółmi misji. Codziennie do Sekretariatu napływa bardzo dużo listów, od osób zainteresowanych pracą pallotyńskich misjonarzy, dlatego ze względów praktycznych podawany jest do korespondencji warszawski adres biura Sekretariatu przy ul. Skaryszewskiej 12.

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz w dniu imienin, Wszyscy nasi Współpracownicy otrzymują życzenia z wraz z darem Mszy św. Wysyłane są także do nich podziękowania oraz listy okolicznościowe.
Kolejną jednostką Pallotyńskiego Sekretariat jest dział redakcyjny, gdzie przygotowuje się do druku kwartalnik „Posyłam Was” oraz różnorodne druki i foldery służące działalności misyjnej.
Księża naszego Sekretariatu zajmują się głoszeniem rekolekcji i misji parafialnych, przeprowadzaniem niedziel misyjnych oraz rekolekcji zamkniętych dla Współpracowników. Sekretariat jest także zaangażowany w peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego i figury Matki Bożej Fatimskiej w polskich diecezjach.

 

Ważnym elementem charyzmatu pallotyńskiego jest animacja misyjna pośród dzieci i młodzieży. Księża i Bracia Pallotyni, a zwłaszcza misjonarze, którzy powrócili do kraju, prowadzą katechezy misyjne w szkołach całej Polski. W dniach poświęconych w sposób szczególny dzieciom z krajów misyjnych (6 stycznia i 1 czerwca) odprawiana jest uroczysta Msza św. w jednej z Pallotyńskich parafii. Pallotyński Sekretariat Misyjny jest ponadto punktem dystrybucyjnym L’Osservatore Romano. Można tu też odwiedzić Księgarnię Misyjną dobrze zaopatrzoną w książki religijne i dewocjonalia.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Pallotyńskim Sekretariatem Misyjnym i Pomostem – Dziełem Pomocy dla Katolików na Wschodzie!