Św. Wincenty Pallotti, módl się za nami!

O chwalebny święty Wincenty Pallotti, pełni ufności w Twoje orędownictwo zwracamy się do Ciebie i wzywamy Twojej pomocy i Twojego pośrednictwa w naszych potrzebach. Ty, który otrzymałeś tyle łask od Boga, a kiedy o nie prosiłeś, już dziękowałeś, jakbyś je otrzymał, uproś i nam u Boga te łaski, o które Cię prosimy, jeśli są one zgodne ze świętą wolą Boga, który żyje i króluje na wieki wieków.

W Uroczystość św. Wincentego Pallottiego życzymy wszystkim Księżom oraz Braciom pallotynom, zwłaszcza posługującym na misjach, na Ukrainie, w Sekretariacie Misyjnym i Pomoście radosnego świętowania oraz wierności charyzmatowi Założyciela.