Św. Wincenty Pallotti – ŚWIĘTY NA CZASIE

Żył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu.

Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

W czasie oktawy Epifanii 1850 roku Wincenty Pallotti, spowiadając, zarzucił własny płaszcz na ramiona biedaka, który drżał z zimna u stóp jego konfesjonału. Sam przeziębił się. Ostre zapalenie płuc spowodowało śmierć. Zmarł 22 stycznia 1850 roku, w wieku 55 lat.

W dniu 22 STYCZNIA 2020 R. odprawimy 30 Mszy świętych w Państwa intencjach. Msze święte będą odprawiane w kościołach pallotyńskich w Polsce. Serdecznie dziękujemy za ofiarę złożoną wraz z intencjami, która zostanie przeznaczona na potrzeby misji pallotyńskich w Burkina Faso i Kazachstanie.

Intencje można przesyłać na adres:

PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY
PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA
ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa
formularz kontaktowy
biuro@sekretariat-misyjny.pl
tel. +48 22 77 15 167 lub 119
nr konta: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101