Światowy Dzień Ubogich 2018

Druga edycja ustanowionego przez papieża Franciszka Światowego Dnia Ubogich odbędzie się pod hasłem „Biedak zawołał, a Pan go usłyszał”(p 34) . Ostatnia niedziela przed uroczystością Chrystusa Króla , zgodnie z życzeniem Franciszka, będzie poświęcona ludziom ubogim, borykającym się z różnego rodzaju ubóstwem, nie tylko materialnym.

W orędziu na tegoroczne obchody Ojciec Święty pisze, iż szczególnie w świecie, który „bogactwo czyni pierwszym celem i zamyka osoby na innych powinnością wszystkich jest troska o zrozumienie, kim są prawdziwi ubodzy i wysiłek, aby zrozumieć ich wołanie i rozeznać ich potrzeby”.

W związku ze Światowym Dniem Ubogich Kościół katolicki w różnych zakątkach świata podejmuje inicjatywy mające uwrażliwić na potrzeby ludzi łaknących chleba, sprawiedliwości, bliskości drugiego człowieka i zrozumienia. Bo, jak podkreśla Franciszek ubóstwo współczesnego człowieka ma tyle twarzy, ilu cierpiących. Dzień ten stanowi także okazję, aby ubogim okazać konkretne gesty miłosierdzia.

ŚDU z emigrantami i wykluczonymi

Obchody Światowego Dnia Ubogich na kontynencie latynoamerykańskim odbywają się w łączności z emigrantami, których przemierzają kontynent z południa na północ w poszukiwaniu lepszego życia. Ubóstwo i kryzysy polityczne zmuszają mieszkańców Am. Łacińskiej  poszukiwania chleba i bezpiecznej przyszłości dla swoich bliskich.

Kultura spotkania z osobami potrzebującymi jako reakcja na społeczeństwo konsumpcyjne, umocnienie wspólnot chrześcijańskich w znaku miłości wobec najmniejszych i najbardziej potrzebujących są punktem centralnym inicjatyw Światowego Dnia Ubogich w Kolumbii.

W związku z kryzysem w Wenezueli do Kolumbii przybyły miliony uchodźców z tego kraju, stanowiąc duże wyzwanie dla miejscowych wspólnot, zwłaszcza na terenach przygranicznych. Jest to także wyzwanie dla kolumbijskiego Kościoła, który w duchu dobrego Samarytanina podaje pomocną dłoń sąsiadom, dotkniętym boleśnie przez los.

W kościołach Kolumbii odbywa się kolekta na rzecz migrantów, przeznaczona na konkretne dzieła pomocy uciekinierom z sąsiedniego kraju. Szacuje się, iż Wenezuelę opuściło prawie 1,5 miliona obywateli, z tego spora część zatrzymała się właśnie w Kolumbii, ale także w Brazylii.

Kościół latynoamerykański w ramach przygotowania do obchodów ŚDU przygotował materiały formacyjne i pomocnicze nawiązujące do rosnącego problemu migracji i związanym z nim ubóstwem osób pozbawionych ojczyzny. Nacisk położono na motywowanie wiernych do podejmowania konkretnych działań na rzecz potrzebujących, w różnych kontekstach społecznych i socjalnych. Wśród propozycji na obchody znalazło się min. zaproszenie osób wykluczonych do aktywnego uczestnictwa we mszach św. i nabożeństwach, do przygotowania liturgii, czytań i śpiewów. Takie działania maja na celu niwelowanie barier w komunikowaniu, pogłębienie postawy akceptacji i przezwyciężenie uprzedzeń wobec „obcych”.

Z kolei w oświadczeniu Caritas Brazylii, kraju, w którym pogłębia się przepaść pomiędzy bogatymi i ubogimi czytamy, iż obchody ŚDU mają na celu propagowanie kultury miłości, a nie życia w dostatku. „Kultura miłości każe pielęgnować w sobie wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz postawę dzielenia się swoimi dobrami nawet tymi niewielkimi”.

Burkina Faso: ŚDU w duchu międzyreligijnego święta ubogich

„3 tysiąc osób, w rodzinnej atmosferze, przy stole przygotowanym przez wspólnoty różnych wyznań i religii spożyje wspólnie posiłek. Każdy z zaproszonych otrzyma pakiet z żywnością. Ubogim usługiwać będzie 500 osób, które zdeklarowały gotowość współpracy”. Tak o jednej z inicjatyw odbywających się w ramach Światowego Dnia Ubogich w Burkina Faso mówi arcybiskup z Ouagadougou, kard. Philippe Ouédraogo, który wspólnie z prezydentem kraju objął patronat nad tegorocznymi obchodami święta ubogich.

Centralna uczta dla ubogich będzie miała miejsce w Ouagadougou. Zaproszeni uczestnicy reprezentować będą 18 wspólnot z całego kraju, także różne wyznania i religie. Podobne spotkania zaplanowano także w innych miejscach kraju.  Inicjatywę uczty dla ubogich wspiera Nuncjatura Apostolska w Burkina Faso, przywódca plemienny Mogho-Naba, minister solidarności narodowej, Federacja Kościołów i Misji Ewangelickich (FEME) oraz wspólnota muzułmańska.

Na organizacje ŚDU w Burkina Faso przeznaczono 40 milionów franków CFA. Kościół katolicki zorganizował w tym celu specjalną kolektę .

Zdaniem kardynała Ouedraogo ŚDU jest okazją do refleksji nad kwestią ubóstwa i jego znaczenia na kartach Ewangelii oraz we współczesnym świecie. Natomiast uczestnictwo innych religijnych i wyznań jest okazją nie tylko do spotkania z braćmi i siostrami żyjącymi w ubóstwie oraz przyczynkiem do zmiany świata poprzez solidarność i dzielenie się ponad podziałami religijnymi i etnicznymi.

(Fides, 7.11.18) (Fides. 8 11.18) (U.S.)