Święcenia kapłańskie pierwszego pallotyna z Burkina Faso

W sobotę, 4 lipca 2020 r., w katedrze w Wagadugu odbędą się święcenia kapłańskie. Wśród diakonów, którzy przyjmą sakrament święceń w stopniu prezbiteratu znajduje się nasz Współbrat pallotyn, dk. Vincent Tiendrebeogo SAC.

Dk. Vincent wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w 2011 r. Postulat odbył w 2012 r. w Grand Bereby (Wybrzeże Kości Słoniowej), nowicjat w Butare (Rwanda), filozofię studiował w Keshero w Demokratyczne Republice Konga, natomiast teologię ukończył w Abobo/Abidjan (Wybrzeże Kości Słoniowej).
Święcenia diakonatu przyjął 14 grudnia 2019 r.
Serdecznie prosimy o modlitwę w intencji dk. Vincenta, który jutro otrzyma święcenia, aby był świętym kapłanem, na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza.