Image

SYMPOZJUM: 150 lat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne i Sekcja Misjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizują Sympozjum Misjologiczne nt.
150 lat Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce. Dzieci – dzieciom misji“.

Sympozjum odbędzie się w dniu 20 luty 2008 r. na UKSW w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Image

W PROGRAMIE

9.00 – Msza św. w kaplicy UKSW

9.45 – Otwarcie sympozjum – ks. prof. Roman Bartnicki, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

SESJA I (9.45 – 11.15)

1. Historia i rozwój Dzieła w Polsce (s. mgr Kinga Kozdrój)

2. Duchowość PDMD (mgr lic. Elżbieta Wryk)

3. Projekty pomocy PDMD w Polsce na rzecz dzieci świata (mgr lic. Anna Sobiech)

SESJA II (11.30-13.00)

1. Insecenizacja

2. Znaczenie wychowawcze PDMD w świetle stratutów oraz innych dokumentów i publikacji PDM (ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, UKSW)

3. Panel: “Błogosławione owoce PDMD w Kościele” – prowadzi ks. dr Józef Kloch, rzecznik KEP

PDMD na świecie (ks. dr Jan Piotrowski)

Wydarzenia i publikacje (mgr lic. Anna Sobiech, mgr lic. Elżbieta Wryk)

PDMD w szkole i parafii (mgr Eliza Łoniewska, s. mgr Dorota Ostolska FMM, ks. dr Marek Gałuszka)

Zakończenie ok. 13.oo

ZAPRASZAMY!