Sympozjum misyjne

W dniach 7 – 8.10.2016 w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie – Jeziornej miało miejsce II Sympozjum Misyjne z cyklu Misjonarz w dom… i co dalej?. Uczestniczyli w nim także klerycy z grupy misyjnej Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Jerzego Mazura SVD i ks. bpa Józefa Szamockiego, podczas której krzyż misyjny otrzymał ks. Dawid Dziedzic SAC i został posłany do pracy misyjnej w Wenezueli.

Dalej podczas konferencji i interesującej dyskusji, misjonarze i misjonarki debatowali nad wykorzystaniem potencjału i doświadczenia zdobytego podczas pracy na misjach po ich powrocie do kraju. Po południu wspólnie odmówiliśmy różaniec misyjny w wielu językach europejskich i dialektach afrykańskich. Wieczorem, podczas rekreacyjnego spotkania każdy mógł podzielić się owocami i doświadczeniem pracy misyjnej. Było to dla nas niesamowite doświadczenie piękna i różnorodności Kościoła w opowieściach jego autentycznych świadków.

Drugiego dnia sympozjum swoim doświadczeniem dzielili się wolontariusze i misjonarze świeccy. Zauważono wiele ważnych cech i umiejętności misjonarzy, które nie tylko mogą ale i powinny być wykorzystane podczas pracy w kraju.

Sympozjum było dla nas, kolejnym, ważnym doświadczeniem Boga, który działa i żyje w swoim Kościele. Módlmy się więc za tych, którzy wybrali tę drogę oraz prośmy o nowe powołania misyjne, aby nigdy nie zabrakło osób, które pójdą na cały świat aby zanieść Chrystusa potrzebującym.

al. now. Andrzej Chołuj | 2016-10-10