Synod dla Amazonii

Bóg w sposób szczególny przemawia do ludzi, żyjących na peryferiach – Synod dla Amazonii

Cucuí (Fides) – Misje realizowane na peryferiach świata, dają możliwość doświadczenia szczególnej bożej obecności wśród żyjących tam ludzi”, mówi misjonarz, ks. Luis Miguel Modino, pracujący w diecezji São Gabriel da Cachoeira, w brazylijskiej Amazonii. Prawie 90% mieszkańców tej największej brazylijskiej diecezji to Indianie. Diecezja zajmuje obszar 293.000 qkm.

Misjonarze, pracujący wśród plemion indiańskich zwracają uwagę na różne szkodliwe formy ingerencji zindustrializowanych społeczeństw w życie plemion indiańskich, które jest związane ściśle z naturą.

“Ludy indiańskie cierpią na skutek szkodliwej polityki eksploatacji i niszczenia przyrody, od której Indianie są mocno uzależnieni. Ponadto brak podstawowych usług i praw gwarantowanych konstytucyjnie stawia pierwotne plemiona Amazonii poza marginesem społeczeństw Am. Łacińskiej”, zauważa ks. Modino. Podkreśla jednak, iż duch wspólnoty i wzajemnej pomocy stanowi wśród tubylców najważniejszy instrument pokonywania trudności i rozwiązywania problemów.

„Świadectwo ich życia, pielęgnowane więzi i naturalna intuicja są cennym skarbem Indian. Mam poczucie, że nie tylko ewangelizuję tutejszą ludność, ale przede wszystkim jestem ewangelizowany. Ci, którzy nie dysponują wiedzą teoretyczną o bożych sprawach są mistrzami chrześcijańskiego doświadczenia”.

Wymiar wspólnoty jest podstawowym elementem codziennego życia Indian, oraz, jak podkreślają misjonarze dobrą nauką dla wszystkich z zewnątrz, którzy chcą wśród nich żyć.

Papież Franciszek zapowiedział na październik 2019 r. Zgromadzenie Specjalnego Synodu Biskupów dla regionu Amazonii. Jednym z jego celów będzie wyznaczenie nowych dróg ewangelizacji

Ks. Pari Cachoeira, pierwszy pochodzący z plemion indiańskich salezjanin mówi o wyjątkowości zbliżającego się Synodu. Zauważa, iż jest on wyrazem troski papieża Franciszka o wielką populację ludzi, żyjącą na peryferiach Am. Łacińskiej, choć nie są to koniecznie peryferia duchowe. Jego zdaniem plemiona tubylcze mogą ukazać swoje ogromne bogactwo i różnorodność kulturową, coraz bardziej zagrożoną przez wpływy i ingerencję z zewnątrz. Ks. Cacohoeira podkreśla, iż mieszkańcy regionu Amazonii mają wiele dobrych, innowacyjnych i udanych doświadczeń. „Są to lokalne inicjatywy małych grup, o wąskim zasięgu, ale bardzo cenne z perspektywy ubogacenia Kościoła powszechnego i ożywiania wiary”.

Duchowny zwraca uwagę jednak na dwa najważniejsze aspekty, które winny dominować podczas obrad Synodu. Pierwszy z nich to wielopłaszczyznowe zaangażowanie się Kościoła na rzecz duchowego rozwoju pierwotnych wspólnot Amazonii, drugi ochrona praw i godności życia plemion indiańskich, z uwzględnieniem podstawowego problemu, jakim jest degradacja naturalnego środowiska tubylców, co odbija się negatywnie na jakości ich życia.

„Troską napawa także trudny dostęp Indian do informacji, edukacji i podstawowych usług”, dodaje kapłan, podkreślając niestrudzoną rolę Kościoła w tworzeniu zaplecza edukacyjnego i opieki zdrowotnej w Amazonii. Podkreśla potrzebę mobilizacji wspólnot kościelnych w celu przygotowania propozycji tematów synodalnych, które będą rzetelnie oddawać rzeczywistość życia Amazonii, jej prawdziwe problemy, zmagania i odnoszone sukcesu.

                                                                                                                                                                               (Fides 23/11/2017)