Papieska Intencja Misyjna, kwiecień 2010

Papieska Intencja Misyjna, kwiecień 2010

Aby chrześcijanie prześladowani z powodu Ewangelii, dzięki mocy Ducha Świętego, wytrwali w wiernym świadectwie o miłości Boga do całej ludzkości. Prześladowanie z powodu wiary stanowi nieodłączny element historii Kościoła. Sam Jezus zapowiedział swoim uczniom, że będą prześladowani. Im bardziej chrześcijanie bronią swojej wiary, tym mocniej odczuwają wrogość swoich prześladowców. Ewangelia posiada wymiar proroczy. Nawołuje do nawrócenia i do zachowania […]

Więcej