Papieska Intencja Misyjna, styczeń 2010

Papieska Intencja Misyjna, styczeń 2010

Aby każdy wierzący w Chrystusa uświadomił sobie, że jedność wszystkich chrześcijan stanowi konieczny warunek skuteczniejszego głoszenia Ewangelii. Jednym z największych pragnień Boga jest, aby wszyscy stanowili jedno. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus Chrystus wyraził to pragnienie w obecności swoich uczniów. Potem w modlitwie arcykapłańskiej prosił Boga Ojca za przyszły Kościół: „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki […]

Więcej