Papieska Intencja Misyjna, marzec 2010

Aby Kościoły w Afryce były znakiem i narzędziem pojednania oraz sprawiedliwości we wszystkich regionach kontynentu. Afryka jest kontynentem nadziei i żywej wiary. Jednak, aby w pełni wyzwolić i wykorzystać potencjalne możliwości Afrykańczyków służące szerzeniu Ewangelii, należy rozwiązać problemy, z jakimi boryka się kontynent. Nie można zapominać, iż stanowią one owoc nadużyć z czasów kolonialnych. Na zakończenie ostatniego Synodu Biskupów Afryki […]

Więcej