Duszpasterstwo

Duszpasterstwo

Bądźmy świadkami wiary! Rok 2013 został ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rokiem Wiary. We wskazaniach duszpasterskich czytamy: „Rok ten będzie okazją sprzyjającą temu, aby wszyscy wierni głębiej zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest spotkanie z wydarzeniem, Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” (…). Również […]

Więcej