Ukraina

Ukraina

 

Stolica kraju: Kijów

Powierzchnia kraju: 603,7 tysięcy km² (dwa razy większa od Polski)

Język kraju: ukraiński

10 placówek: Biłohiria, Dowbysz, Kamienny Bród, Kijów, Lwów, Odessa (2 placówki),  Rokitno, Sarny, Żytomierz

9 kapłanów: ks. Adam Bogusz SAC, ks. Stanisław Firut SAC, ks. Paweł Jurkowski SAC,ks. Stanisław Kantor SAC, ks. Jarosław Olszewski SAC, ks. Waldemar Pawelec SAC, ks. Wiesław Pęski SAC, ks. Andrzej Walczuk SAC, ks. Piotr Worwa SAC

 

Początki pracy pallotynów na Ukrainie sięgają 1989 r. Jednym z wielu dzieł, które prowadzą pallotyni na Ukrainie, jest szerzenie kultu Matki Bożej Fatimskiej oraz Jezusa Miłosiernego. Posługują w archidiecezji lwowskiej oraz czterech diecezjach: kijowsko-żytomierskiej, kamieniecko-podolskiej, odesko-symferopolskiej i łuckiej.

Do szczególnych miejsc należy Dowbysz, gdzie pallotyni posługują od 1990 r., a od 2000 r. prowadzą Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Drugim miejscem, w którym pallotyni prowadzą sanktuarium maryjne, jest Odessa. Znajduje się tam również Katolicka Szkoła Apostolstwa Świeckich.

Ważnymi placówkami są również Biłohiria, gdzie odbywa się roczny postulat dla kandydatów z Ukrainy i prowadzony jest Rodzinny Dom Dziecka, Żytomierz, gdzie budowany jest kościół, przy którym prężnie rozwija się kult Jezusa Miłosiernego, oraz Kijów, gdzie oprócz budowy kościoła powstaje Pallotyński Ośrodek Duszpastersko-Kulturalny „Dom Spotkań Polaków”.

* W 1992 r. decyzją Zarządu Prowincjalnego została utworzona Delegatura Matki Bożej Fatimskiej. Pierwszym delegatem prowincjała na Ukrainie został ks. Franciszek Gomułczak SAC. Obecnie siedziba delegatury mieści się w Żytomierzu.