Ukraina: Poświęcenie kościoła we Lwowie – Brzuchowicach

W kontekście dramatycznego pożaru katedry Notre-Dame w Paryżu z niesłabnącą nadzieją patrzymy na powstające nowe kościoły. Na Ukrainie został poświęcony nowo wybudowany przez pallotynów kościół pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki misji.

“Tegoroczne święta Wielkanocne parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Brzuchowicach koło Lwowa będzie obchodzić w nowym kościele.
Wieczorem 13 kwietnia 2019 r. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki dokonał poświęcenia świątyni. W uroczystości uczestniczyło duchowieństwo katolickie trzech obrządków – łacińskiego, bizantyjskiego i ormiańskiego oraz Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Byli obecni również przedstawiciele władz lokalnych.
– Od wielu lat wspólnota Kościoła lwowskiego podejmowała starania o budowę nowej świątyni w Brzuchowicach – powiedział w homilii lwowski metropolita.

– Z różnych stron słyszeliśmy o potrzebie budowania kościoła, w którym wierni mogliby praktykować swoją wiarę. Te pragnienia nie były tylko sentymentalnym powracaniem do przeszłości, do wspomnień, lecz potrzebą serca. Parafia w Brzuchowicach ma swoją długą historię, a obecność Kościoła łacińskiego od wieków wpisywała się w kształtowanie religijnego oblicza tej ziemi, o czym świadczy dawny kościół parafialny, dzisiaj użytkowany przez wspólnotę greckokatolicką. Wobec takich faktów nie można było być głuchym na prośby i oczekiwania wiernych, którym dzisiaj jesteśmy wdzięczni za to ich wołanie, bo to ono skłoniło nas do erygowania parafii i powierzenie jej pod duchową opiekę wspólnocie księży pallotynów.

Arcybiskup wyjaśnił, że z powodu braku kościoła parafialnego w Brzuchowicach tymczasową jego rolę spełniała tam kaplica Seminarium Duchownego. Jak się szybko okazało, takie rozwiązanie było niewystarczające i nie zaspokajało duchowych potrzeb wspólnoty. Dlatego rozpoczęto poszukiwania miejsca pod nowy kościół, które zakończyły się sukcesem.
– Myślę, że wielu z nas, obecnych na poświęceniu krzyża i placu pod budowę, stawiało sobie pytanie – kiedy powstanie tutaj kościół? – mówił dalej arcybiskup Mokrzycki. – I oto mamy odpowiedź, a jest nią to pierwsze poświęcenie, w którym uczestniczymy. Jest ono radością dla całej wspólnoty Kościoła, a szczególnie dla brzuchowickiej parafii. Nowa świątynia wpisuje się w piękną panoramę tego miejsca. Stojący na wzgórzu kościół i jego wieża przemawiają, że Bóg jest pośród swego ludu i czeka na tych, co są utrudzeni i obciążeni, aby ich pocieszyć i podnieść na duchu.
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki złożył podziękowania księżom pallotynom oraz wszystkim ofiarodawcom z Ukrainy i Polski za wspieranie budowy kościoła w Brzuchowicach.

– Wypełniła się moja obietnica – powiedziała dla Kuriera Galicyjskiego Maria Klimkowska. – Kiedyś, jeszcze w 1997 roku, obiecałam św. Teresie, że jeśli będzie to wolą Bożą, będę prosić, ażeby była tu parafia pod wezwaniem św. Teresy. I tak szybko to poszło, że jest już kościół prawie gotowy. Pochodzę z Pnikuta koło Mościsk, a już ponad 20 lat w Brzuchowicach mieszkam i pracuję.
Ks. Piotr Worwa SAC powiedział, że teraz codziennie w kościele parafialnym pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Brzuchowicach pallotyni będą sprawować Mszę św”.

Konstanty Czawaga