Ukraina: Święcenia kapłańskie

Dnia 4 maja 2019 r., w Kijowie został wyświęcony na kapłana diakon Jarosław Dragan SAC pochodzący z Żytomierza. Śwìęceń udzielił ordynariusz kijowsko-żytomierski bp. Witalij Krywicki SDB.