UKRAINA

Początki pracy Księży Pallotynów na Ukrainie sięgają 1989 roku. W objawieniach fatimskich jest mowa o Rosji, dlatego też postanowiono w sposób szczególny propagować kult Matki Bożej Fatimskiej.

Drugą, ważną formą pracy duszpasterskiej jest szerzenie kultu Jezusa Miłosiernego oraz apostolska formacja ludzi świeckich.

Image

Księża Pallotyni pracują na Ukrainie w pięciu diecezjach:

1. Diecezja kijowsko – żytomierska

Dowbysz – od 1990 roku Księża Pallotyni prowadzą parafię, w której 25 grudnia 2000 roku powstało Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Uroczysty akt powołania i zawierzenia całej diecezji Matce Bożej Fatimskiej dokonał się 13 maja 2001 roku. Poza tym księża obsługują parafie Szeremietow, Gruźliwiec i Lubarska Huta.
Żytomierz – pracujący tu kapłani obsługują kaplicę Bożego Miłosierdzia.
Kamienny Bród – parafia pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Księża prowadzą również ośrodek dożywiania.
Kijów – Księża Pallotyni od 1996 r. prowadzą parafię pw. Chrystusa Króla Wszechświata. Planowany jest zakup terenu pod budowę kościoła.
Nowy Zawód – kapłan pracujący w tej parafii obsługuje parafie w Bolarce, Dubowcu i Iwanówce.

2. Diecezja kamieniecko – podolska

Biłohiria – parafię pw. Trójcy Świętej przekazano Księżom Pallotynom w 1993 roku. Znajduje się tu również Dom Rocznego Postulatu dla kandydatów do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego pochodzących z Ukrainy. Dodatkowo księża obsługują parafie w Teofipolu, Małym Łazuczynie i Jampolu.

3. Diecezja odesko – symferopolska

Odessa – parafię pw. Świętego Klemensa przekazano Księżom Pallotynom w 1994 roku. Zakończono remont domu parafialnego, gdzie zostanie otwarta szkoła formacyjna dla świeckich. Powstaje również nowa parafia i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.
Biłgorod Dniestrowski – parafia pw. Świętej Małgorzaty powstała w 1999 roku. Obecnie Msze św. odprawiane są w kaplicy w domu prywatnym. Władze miasta wydzieliły już teren pod budowę kościoła.

4. Diecezja łucka

Sarny – pracujący tu Księża Pallotyni obsługują również dwie parafie w Dąbrowicy i Kuzniecowsku.
Rokitno – parafia przekazana Księżom Pallotynom w 1992 r. Poza tym praca duszpasterska prowadzona jest w parafiach Tomaszgród, Kupela i Klesów.

5. Diecezja lwowska

Lwów – znajduje się tu Dom Formacyjny, w którym mieszkają alumni Prowincji Chrystusa Króla pochodzący z Ukrainy. Pallotyńscy kandydaci do kapłaństwa studiują w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie.

[Więcej wydarzeń i aktualności z UKRAINY…]