Upata: Poświęcenie kaplicy w parafii św. Wincentego Pallottiego

Dnia 6 grudnia ksiądz biskup diecezji Guayana, JE Helizandro Terán Bermúdez OSA, dokonał poświęcenia nowej kaplicy w pallotyńskiej parafii. W uroczystości wzięli udział liczni wierni, na czele z Proboszczem ks. Tadeuszem Popiołkiem SAC, budowniczym tej kaplicy.