USA: Procesja z Figurą Matki Bożej ze Sheshan po ulicach Nowego Jorku

Do Światowej Modlitwy za Kościół w Chinach włączyły się także chińskie wspólnoty katolickie, zamieszkujących różne kraje świata. 6 maja ulicami Nowego Jorku przeszła uroczysta procesja z Figurą Matki Bożej z She Shan.

Uczestniczyło w niej ok. 600 członków wspólnoty chińskiej z Nowego Jorku i innych stanów. Procesja odbywa się już po raz czwarty z inicjatywy wspólnoty parafialnej św. Jana Marii Vianneya, zwanej także „Our Lady of China Chapel“.

Wspólnota „Our Lady of China Chapel“ została założona w 1978 r. i należy do najbardziej prężnych wspólnot chińskich w Nowym Jorku, w którym żyją setki rodzin katolickich, pochodzących z Chin.

Fides, 23/05/2012

tłum. U. Siniarska