USA: Świadectwo i misje

„Musimy być silni świadectwem wiary w Chrystusa”, powiedział Krajowy Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) w USA, ks. prałat John E. Kozar, podczas Dnia Katechetycznego, który odbył się 7 kwietnia br. w Minneapolis (Minnesota).

Konferencja, w której uczestniczyło 8 tys. nauczycieli i wychowawców, wpisuje się w organizowany co roku przy współpracy PDM, Kongres Szkolnictwa Katolickiego. W swoim przemówieniu prałat Kozar mówił o spotkaniach ze świadkami wiary w krajach misyjnych: „Podczas moich podróży spotykam ludzi, którzy prowadzą innych do spotkania z Panem i uczą wiary katolickiej. Ci katecheci w krajach misyjnych nie stanowią jedynie źródła informacji, lecz są przede wszystkim żywymi świadkami wiary, którzy poprzez swój przykład życia prowadzą innych do Boga”.
Dyrektor PDM przypomniał również swojego poprzednika bp. Fultona J. Sheen, byłego krajowego dyrektora Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary: „Biskup Sheen dobrze i wiernie uczył nas, co znaczy dawać Chrystusowi pierwszeństwo we wszystkim, co czynimy”. Prałat Kozar zachęcał katechetów, aby byli odważni w swojej pracy, pomimo trudności i wyzwań. „Wy bądźcie prawdziwymi misjonarzami”.
Kolejny prelegent, redaktor czasopisma misyjnego PDM w USA, Monica Yehle podkreśliła, iż misjonarze wiedzą, jak ważna jest każda chwila. „Misjonarze wiedzą, iż Pan obecny jest w każdym momencie życia człowieka i czeka na spotkanie i bliskość z nami. Musimy stale dawać świadectwo swojej wiary w Boga i naszej miłości bliźniego”.
Na temat owocnej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami szkolnictwa katolickiego i PDM w USA mówiła przewodnicząca Komisji ds. Katechezy, Diana Dudoit Raiche: „Cieszymy się, iż wspólnie w PDM możemy współpracować w ramach inicjatyw tak ważnych dla całej wspólnoty Kościoła”.

Fides, 16/04/2010
Tłum. U.S.