Image

W DUCHU CHARYZMATU ZAŁOŻYCIELA

Posyłam Was 69-1/2008 

ImageWielką nadzieją dla Kościoła w Afryce jest wzrost liczby powołań kapłańskich i zakonnych. Przygotowanie miejscowych kandydatów do kapłaństwa na terenach misyjnych było jednym z pierwszych zadań, jakie wyznaczyli sobie polscy misjonarze z Regii Świętej Rodziny z Rwandy i Konga Dem.

Proces formacji rodzimego duchowieństwa początkowo przebiegał w wyższych seminariach w Rwandzie. Średnie pokolenie kapłanów przechodziło formację poza granicami kraju we wspólnotach międzynarodowych, zazwyczaj w Kamerunie i Kenii. W ciągu ostatnich pięciu lat studia filozoficzne odbywają się w Demokratycznej Republice Konga, a studia teologiczne w Kenii i Kamerunie. Wysyłanie seminarzystów w różne miejsca na świecie, by tam kontynuowali formację, jest okazją do spotkania różnych kultur, wymiany doświadczeń i poszerzenia horyzontów misyjnych.

W ramach współpracy Regii Świętej Rodziny z Prowincją Chrystusa Króla, we wrześniu 2007 r., po raz pierwszy w historii pallotyńskiej Regii Świętej Rodziny afrykańscy klerycy zostali posłani na studia do Polski. Wydarzenie to ma szczególne znaczenie gdyż odbyło się w roku jubileuszowym 100-lecia obecności pallotynów w Polsce.

Przedstawiamy pierwsze wrażenia z pobytu w Polsce afrykańskich kleryków Ignace MUGOBE BANUNI, Joseph Desire DUSINGIZIMANA i Viateur NSHIMIYIMANA, którzy rozpoczęli już naukę języka polskiego, by za rok studiować teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

Od chwili przyjazdu, pomimo chłodnego klimatu i trudności językowych, nasz pobyt w Polsce oceniamy pozytywnie. Czujemy się tutaj bardzo dobrze. Dzięki serdecznemu przyjęciu w siedzibie Sekretariatu Misyjnego i w ołtarzewskim seminarium, czujemy się pełnowartościowymi członkami Rodziny Pallotyńskiej. Staramy się pilnie uczyć języka polskiego, w którym będziemy studiować teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Nauka języka polskiego nie jest łatwa, ale już wiele nauczyliśmy się od polskich misjonarzy w Afryce.

Mamy okazję pogłębiać pallotyński charakter formacji oraz zapoznać się z różnymi potrzebami Kościoła, rozszerzyć horyzonty myślowe i odpowiednio przygotować się do kapłaństwa. Tutaj widzimy jak uniwersalny jest charyzmat pallotyński, dlatego jesteśmy przekonani, że szybko się tu zaaklimatyzujemy.

Bardzo cenimy sobie pobyt w Polsce i jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a szczególnie Sekretariatowi Misyjnemu, za uzyskanie dla nas stypendiów, jak również przełożonym Regii Świętej Rodziny, którzy umożliwili nam studiowanie w Polsce.”