W rodzinnym gronie na zapleczu misyjnym

Misje pallotyńskie to grono księży i braci oraz spore zaplecze w Polsce. Wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w posługę na rzecz misji są pallotyni głoszący rekolekcje i kazania misyjne, siostry zakonne oraz panie i panowie pracujący w licznych działach Sekretariatu Misyjnego i Pomostu oraz wolontariusze prężnie działający w fundacji Salvatti.

Całe to grono dobrze współpracujących osób oraz ich rodziny spotkało się w gościnnym domu pallotyńskim w Ząbkach, 4.01.2018 r., na dorocznym spotkaniu opłatkowym.
Rozpoczęło się ono Mszą świętą, której przewodniczył Ksiądz Wiceprowincjał Waldemar Pawlik. W pięknej homilii uświadomił wszystkim znaczenie osobistego spotkania z Chrystusem oraz rozpoznania Go w twarzy bliźniego. Po Mszy świętej wszyscy udali się do jadalni wspólnotowej na uroczystą (i bardzo smaczną!) wieczerzę wigilijną. Ksiądz Rektor Aleksander Orzech pobłogosławił opłatki i złożył pracownikom oraz ich bliskim serdeczne życzenia. Następnie wszyscy przełamali się opłatkami i nawzajem życzyli sobie tego, co podpowiadało serce. Podczas posiłku przeplatanego kolędami śpiewanymi przy akompaniamencie organów i skrzypiec, przemawiał Ksiądz Wiceprowincjał, który m.in. podziękował wszystkim za pracę na rzecz misji i przedstawił plany misyjne dotyczące Burkina Faso. Ks. Jerzy Limanówka przekazał serdeczne pozdrowienia od Księdza Sekretarza ds. Misji Grzegorza Młodawskiego, przebywającego na wizytacji w Kolumbii. Niemałe emocje wzbudził wśród zebranych „teleturniej” Jaka to melodia? Udało się po pięciu nutkach rozpoznać większość kolęd, jednak z pastorałkami już nie było tak łatwo!
Przy deserze odwiedził dzieci św. Mikołaj i wręczył im wspaniałe prezenty. Przestraszyła się go tylko najmłodsza Ninka, natomiast najstarsza w gronie dzieci zaprezentowała piękny taniec afrykański. Św. Mikołaj przekazał też słowo z nieba od św. Pallottiego, który przypomniał wszystkim, że: Caritas Christi urget nos!

Na zakończenie kolacji sypnęły się anegdoty i wierszyki, głównie w wykonaniu Księdza Rektora Aleksandra Orzecha, którego pamięć wszyscy podziwiali. Po błogosławieństwie uczestnicy spotkania, również hojnie obdarowani przez św. Mikołaja i jego sponsorów, powrócili do swoich domów.
Było to bardzo ciepłe i wesołe spotkanie, w którym duchowo uczestniczyła cała rzesza misjonarzy pallotyńskich, ogarnięta modlitwą i życzliwą pamięcią.