Warszawa: Msza odpustowa w Centrum Formacji Misyjnej

Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przeżywało 14 lutego uroczystości odpustowe. Święci Cyryl i Metody są bowiem patronami ośrodka.

Mszy św. z tej okazji przewodniczył bp Stanisław Budzik. W homilii sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że misyjny apel Chrystusa kierowany jest do wszystkich, którzy chcą być Jego uczniami. „Nie tylko do robotników, którzy już pracują przy żniwie i tam znoszą ciężar dnia i spiekoty, ale do pozostałych, którzy jeszcze trwają w bierności, którzy jeszcze nie zrozumieli, że być uczniem i uczennicą Chrystusa to być posłanym, to iść i głosić we wszelki dostępny sposób Ewangelię” – powiedział biskup Budzik.
We wspólnej modlitwie uczestniczyły osoby przygotowujące się w Centrum Formacji do wyjazdu na misje oraz księża odpowiedzialni za organizacje działające na rzecz misji i misjonarzy w Polsce.
R. Łączny, Kai