Wasze gorliwe modlitwy, szczodrość i życzliwość są cennym wsparciem misji

Powołanie chrześcijańskie, jak również poszczególne powołania rodzą się w łonie ludu Bożego
i są darami Bożego miłosierdzia. Kościół jest domem miłosierdzia i „ziemią”, na której powołanie kiełkuje, wzrasta i przynosi owoc.

Papież Franciszek

 

Drodzy Przyjaciele Misji,

Obchody 1050. rocznicy Chrztu oraz zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to wydarzenia, które zwracają naszą uwagę na temat powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Od chwili chrztu Mieszka I Pan Bóg pozostał w naszej Ojczyźnie w osobach pasterzy, którzy towarzyszą swoją posługą każdemu z nas. W wielu regionach świata odczuwa się brak duchowieństwa, także w krajach, które do tej pory były tradycyjnie katolickie.

W Europie Zachodniej już od dłuższego czasu zmniejsza się liczba powołań i zamykane są kościoły, gdyż brakuje kapłanów. Na terenach misyjnych sakramentów udziela się sporadycznie, ponieważ ksiądz często pełni posługę w kilkunastu filiach rozległej parafii. Dlatego, szczególnie w dzisiejszych, tak bardzo krytycznych czasach, pamiętajmy o modlitwie w intencji nowych, dobrych i świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.Z radością pragnę poinformować, że 7 maja w kościele seminaryjno-parafialnym w Ołtarzewie, ośmiu pallotyńskich diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu. Szafarzem święceń był ksiądz abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski. Wśród neoprezbiterów jest pochodzący z Krakowa ks. Dawid Dziedzic SAC, który w tym roku wyjedzie na misje do Wenezueli. Polecam go Waszej trosce i zachęcam do objęcia go patronatem misyjnym.

Seminaria pallotyńskie w Rwandzie i Wybrzeżu Kości Słoniowej podejmują podstawową formację swoich przyszłych kapłanów. Klerycy zdobywają odpowiednią wiedzę z zakresu teologii, filozofii, pedagogiki, by wzrastać w wierze i należycie głosić Ewangelię.

W Wybrzeżu Kości Słoniowej zakończyło swoją formację seminaryjną dwóch pallotyńskich alumnów: Arsene Aymar Tano i Geoffroy Kouadio. Ich świecenia kapłańskie odbyły się 14 maja br. w parafii Jezusa Zbawiciela Miłosiernego. Arsene studia teologiczne odbył w Abidżanie (WKS), a Geoffroy w Nairobi (Kenia). Postulat obydwaj odbyli w Grand Bereby (WKS), nowicjat w Butare (Rwanda), zaś filizofię w Goma (RD Kongo). Studia odbywali zatem w różnych krajach, dlatego cieszymy się, że dzięki Wam w nowo wybudowanym domu formacyjnym w Abobo (WKS), od września naukę rozpocznie jedenastu kleryków. Do tego czasu musimy zaopatrzyć dom w niezbędne wyposażenie  oraz pomoce naukowe.

Ze względu na duże koszty budowa realizowana jest etapowo. Dobiega końca pierwszy etap konstrukcji z domem głównym, w którym mieszczą się pokoje dla kleryków, biblioteka i zaplecze socjalne. Obecnie trwa montaż pokrycia dachu oraz tynkowanie wewnątrz budynku. Zakładane są instalacje wodne i elektryczne.

 

Drodzy Współpracownicy, aby seminarium mogło dobrze funkcjonować, konieczna jest pomoc ludzi, którzy swoją modlitwą i wsparciem finansowym zatroszczą się o podstawowe potrzeby kleryków. Koszty formacji wymagają dużych nakładów finansowych. Zwracam się więc do Was z gorącą prośbą o każdy, nawet najskromniejszy datek. Proszę o objęcie kandydatów do kapłaństwa patronatem kleryckim, który polega na modlitwie w ich intencji i dobrowolnym wsparciu finansowym. Włączając się w tę pomoc, przekazujecie kolejnym pokoleniom otrzymaną spuściznę chrztu Polski.

Zapraszam Was do udziału w pielgrzymkach do Wilna i na Jasną Górę, podczas których każdego dnia księża pallotyni będą polecać Bogu Wasze intencje nadesłane do Sekretariatu Misyjnego. Złożone z tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na wyposażenie domu formacyjnego w Abobo.

We wrześniu i październiku będziemy kontynuować nasze rejonowe dni skupienia, na które serdecznie zapraszam.

Zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie zgromadzą młodych ludzi z całego świata, również z krajów, w których pracują pallotyńscy misjonarze. Niech nasza odpowiedzialność za misje wyraża się w trosce o młodzież i nowe powołania misyjne. Wasze gorliwe modlitwy, szczodrość i życzliwość są dla wszystkich cennym wsparciem. Z głębi serca Wam za to dziękuję!

 

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Dyrektor ds. Misji i Pomostu