Watykan: abp Hoser o św. Wincentym Pallottim

Arcybiskup Hoser przypomina o wielkiej lekcji św. Wincentego Pallottiego: Uczeń Chrystusa  nie może pozostawać bierny i obojętny wobec dramatycznej sytuacji  świata, spragnionego Radosnej Nowiny.

„Także i dziś  treści  św. Wincentego Pallottiego  zachowują dla nas swoją aktualność. Uczeń Chrystusa ….w obliczu   cierpienia świata nie może pozostać obojętny i bierny  … W każdym momencie historii ludzkiej rozbrzmiewa  upomnienie, skierowane do wspólnoty Laodycei: „obyś był zimny, albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” Ap 3.16)” Słowa te wypowiedział Sekretarz Pomocniczy Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Prezydent PDM, abp. Henryk Hoser SAC, w kazaniu podczas mszy św. odprawianej 21 stycznia w kościele rzymskim „S.Salvatore w Onda” z okazji uroczystości św. Wincentego Pallottiego.
Arcybiskup przypomniał, iż „ten, którego nazywamy apostołem i mistykiem, czerpiący inspirację z wiary, powodowany miłością nieskończoną i miłosierną  poszukiwał odpowiedzi na dwa pytania: „Kim jest Bóg i kim jestem ja?”
Jako wykształcony teolog i doskonały pasterz W. Pallottii łączył w sobie wszystkie elementy duchowości, katechezy i kaznodziejstwa”, ukazując przy tym głębię wiary, bogactwo Objawienia oraz znaczenie misji i apostolatu”.

(Fides, 30.01.08).