Watykan: Audiencja dla prezydenta DRK

Benedykt XVI przyjął na prywatnej audiencji Denisa Sassou Nguesso, prezydenta Republiki Konga. Afrykański polityk spotkał się również z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji abp. Dominique”iem Mambertim. Republika Konga, dawna kolonia francuska, to jeden z krajów Zachodniej Afryki, które w tym roku obchodzą 50-lecie niepodległości.

Główne uroczystości rocznicowe odbędą się 15 sierpnia. Jubileusz znalazł się wśród tematów poruszonych podczas rozmów w Watykanie. Zadeklarowano wolę zacieśnienia obustronnych relacji, podkreślając szczególny wkład Kościoła na rzecz rozwoju ludzkiego, społecznego i kulturalnego Konga. Rozmawiano także na temat sytuacji polityczno-społecznej regionu, uwzględniając kwestie humanitarne, zwłaszcza sprawę uchodźców.

Pół wieku niepodległości nie było dla Konga okresem spokojnym. Nie brakowało przewrotów i zamachów stanu, a w latach 90. ub. wieku kraj ten przeszedł krwawą wojnę domową kosztującą życie pół miliona ludzi. Prezydent Sassou Nguesso wywodzi się z prosowieckiej Kongijskiej Partii Pracy. Rządził on już Kongiem w latach 1979-1992. Padł jednak ofiarą wprowadzonej przez siebie demokratycznej „pierestrojki” i stracił władzę. Powrócił do niej w następstwie zamachu stanu, a później dwukrotnie wygrywał wybory prezydenckie. Obecnie Kongo szuka zbliżenia z Zachodem m.in. podpisując z Unią Europejska porozumienie w sprawie walki z nielegalnym eksportem drewna i rabunkową eksploatacją lasów.

na podst. Radia Watykańskiego, 24/05/2010