Watykan: Jan Paweł II Misyjny Papież

«Od dnia mojego wyboru na Biskupa Rzymu, 16 października, odczuwam w głębi mojego serca ową naglącą potrzebę pełnienia Bożego nakazu: Idźcie na cały świat i głoście wszystkim stworzeniom Ewangelię. Czuję się przez to zobowiązany, aby krocząc śladami Apostola Piotra, który nawiedzał narody, dawać świadectwo żywotności Kościoła i wierności Słowu w służbie prawdzie», powiedział Jan Paweł II 12 czerwca 2003 r. do uczestników jego 100. Podróży Apostolskiej.

Z okazji beatyfikacji papieża, Jana Pawła II, Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów zorganizowała specjalną wystawę poświęconą Papieżowi – Misjonarzowi, dokumentującą jego liczne podróże na wszystkie kontynenty. Na wystawie zobaczyć można także dary, jakie papież otrzymywał w miejscach, które nawiedzał. W pomieszczeniach Misyjnego Muzeum w Palazzo Propaganda Fide w Rzymie multimedialna projekcja przedstawia szlaki ewangelizacji na pięciu kontynentach, umożliwiając zwiedzającym podążanie przez świat śladami papieża Jana Pawła II. Począwszy od pierwszej podróży do Ameryki Łacińskiej – 25 stycznia 1979 r. poprzez najdłuższą pielgrzymkę do Azji i Oceanii w roku 1986, pielgrzymkę do Ziemi Świętej w roku 2000 i jego ostatnią podróż do Lourdes w sierpniu 2004 r. widz ma przed oczyma najważniejsze momenty z Podróży Apostolskich biskupa Rzymu.
„Różnorodność i liczebność zgromadzeń Ludu Bożego podczas spotkań z papieżem pozostaną na zawsze w moim sercu”, powiedział Jan Paweł II 12 czerwca 2003 r., „ponieważ były one najbardziej poruszającym elementem tych podróży”.

Fidesdienst, 30/04/2011