Watykan – Rocznik Statystyczny Kościoła 2008

Główny Urząd Statystyczny Kościoła katolickiego opublikował nowy Rocznik Statystyczny „Annuarium Statisticum Ecclesiae”, dotyczący działalności Kościoła katolickiego w krajach poszczególnych kontynentów do dnia 31 grudnia 2008 r.

Opublikowano również dodatek statystyczny, dotyczący życia Kościoła w okresie od 2000 do 2008 r.
Z opublikowanych danych wynika, iż od 2000 do 2008 r. liczba katolików na świecie wzrosła z 1 045 mln do 1 166 mln, czyli o 11,54 %. W Afryce nastąpił wzrost o 33,02 %, w Azji o 15,61% , w Oceanii o 11,39%, w Ameryce o 10,93%. Natomiast w Europie liczba katolików nie zmieniła się.

Liczba biskupów wzrosła w latach 2000-2008 z 4 541 do 5 002, czyli o 10%. Wzrost zanotowano na wszystkich kontynentach, przy czym w Azji, Afryce i Ameryce tendencja ta zarysowała się wyraźniej niż w Europie i Oceanii.

Liczba kapłanów na świecie wzrosła w latach 200-2008 o niecały 1%. Najwięcej kapłanów przybyło w Afryce +33,1% i Azji +23,8%, następnie w Europie +7% i Oceanii +4%. W Ameryce nie zanotowano zmian.

Liczba kapłanów diecezjalnych na świecie wzrosła w latach 200-2008 z 265 781 do 272 431, podczas gdy liczba kapłanów zakonnych zmniejszyła się z 139 397 do 135 000 w tej samej przestrzeni czasowej. W Afryce i Azji nastąpił natomiast wzrost z 17,5% do 21,9%. Także w Ameryce. Jedynym kontynentem, który zanotował spadek kapłanów, jest Europa: z 51% do 47%.

Grupą, która zanotowała największy wzrost liczebny, są stali diakoni: z 28 000 w 2000 r. do 37 000 w 2008 r., czyli o 33,7%. Najwięcej stałych diakonów liczy Ameryka (głównie Ameryka Łacińska): 64% wszystkich diakonów na świecie i Europa: 33,1%. Mniej stałych diakonów działa w Afryce i Azji, tylko 1,5% ogólnej liczby.

Nieznaczny spadek liczby członków zanotowały wspólnoty braci zakonnych: z 55 057 do 54 641. Spadek zanotowano głównie w Europie: o 16,6% i w Oceanii o 22,1%. Wzrosła natomiast liczba zakonnic w Azji i Afryce oraz Ameryce. W 2008 r. na świecie pracowało 740 000 zakonnic, czyli dwa razy tyle, co kapłanów: 41% w Europie; ponad 203 000 w Ameryce i 161 000 w Azji. W porównaniu do roku 2000 nastąpił spadek liczby zakonnic o 7,75%. Tę tendencję zanotowano głównie w Europie, Ameryce i Oceanii. W Afryce i Azji natomiast liczba zakonnic wzrosła o 21% i 16%.

Fides, 28/04/2010
Tłum. Urszula Siniarska