Watykan: Seminarium dla nowo wyświeconych biskupów z obszarów podlegających Kongregacji Ewangelizacji

Stu nowo wyświęconych biskupów z diecezji podlegających Kongregacji Ewangelizacji Narodów pozytywnie oceniło organizowane od ponad 15 lat seminaria, stanowiące platformę wymiany myśli, doświadczeń, ale także obaw i niepewności, jakie zwykle towarzyszą biskupom obejmującym po raz pierwszy swój urząd duszpasterski. „Przed każdym biskupem stoją ważne i obszerne zadania. Dlatego wszyscy potrzebujemy stałej formacji oraz wspólnego spotkania, podczas którego możemy uzyskać wskazówki i wsparcie w naszej pracy”, powiedział bp Nahimana z Burudnii.

Ważną cechą rzymskich spotkań jest ich wielokulturowość. Biskupi z różnych części świata wnoszą własną cząstkę w budowanie barwnej i bogatej mozaiki Kościoła misyjnego na świecie.

„Seminaria to również okazja do pogłębienia naszego powołania. Wiele zadań i obowiązków życia kapłańskiego skutkuje tym, iż mamy w pewnym sensie zbyt teoretyczne wyobrażenie o duchowości misyjnej. Ten rodzaj inicjatywy, podczas którego dotykamy tak różnych rzeczywistości, otwiera nowe perspektywy i nadaje naszemu powołaniu właściwy charakter, ożywia naszą świadomość misyjną i pomaga rozwijać duchowość opartą na wartościach chrześcijańskich i misyjnych.

Fides, 14.09.2010 r.