Watykan: Zgromadzenie Generalne Papieskich Dzieł Misyjnych

„Świat potrzebuje kapłanów i misjonarzy, którzy będą opierali swoje życie na trzech ważnych filarach: nauce Kościoła, dyscyplinie i pobożności” – powiedział Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w apelu do kapłanów i misjonarzy na świecie w związku z kończącym się Rokiem Kapłańskim.

Ze słowami szczególnego pozdrowienia kard. Dias zwrócił się do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskich Dzieł Misyjnych, obradującego w tych dniach w Rzymie. Prefekt misyjnego dykasterium wymienił cechy, jakie powinny wyznaczać tożsamość każdego kapłana i misjonarza. „Każdy kapłan musi w swojej posłudze uwzględniać trzy ważne wymiary: naukę Kościoła, dyscyplinę i pobożność. Nauka Kościoła pozwoli nam słuchać Słowa Bożego, zachowując wierność Kościołowi i nauczaniu Ojca Świętego”. Kardynał pokreślił konieczność pogłębiania dyscypliny osobistej: duchowej i cielesnej, która jest znakiem i efektem ludzkiej i duchowej dojrzałości. Przejawem dojrzałej postawy, jest również wstrzemięźliwość, kształtowanie właściwych relacji z osobami płci przeciwnej, rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień w relacjach międzyludzkich i wspólnotowych, także sposób spędzania wolnego czasu i obchodzenia się z nowymi technologiami. „Każdy kapłan powinien stale pamiętać, iż jestem mężem Bożym i że duch stanowi priorytet.”

W swoim wystąpieniu prefekt misyjnej kongregacji wezwał kapłanów do „promieniowania świętością”, zwłaszcza podczas sprawowania Eucharystii i innych sakramentów, aby w ten sposób pomóc ludziom spotkać żywego Jezusa Chrystusa. Każdy kapłan, każdy chrześcijanin, zdaniem mówcy, ma w swoim DNA ducha misyjnego. Jeśli tak nie jest, świadczy to o braku formacji lub o niewłaściwej formacji.

Jako przykład człowieka – kapłana, który w swoim życiu uwzględniał owe trzy wymiary, a powołanie misyjne uczynił głównym motywem swojego działania, hierarcha wymienił postać kard. Johna Henrego Newmanna, którego beatyfikacji papież Benedykt XVI dokona 19 września, podczas Wizyty Apostolskiej w Anglii.

Fides, 17/03/2010
Tłum. Urszula Siniarska