Wenezuela: Wspólny apel biskupów, osób zakonnych i świeckich o modlitwę

Caracas (Fides) – „Zapraszamy wszystkich obywateli naszego kraju, aby w najbliższą niedzielę, 10 lutego, połączyli się we wspólnej modlitwie w kościołach, domach i wspólnotach w intencji pokoju, pojednania, wolności, zdrowia duchowego i fizycznego w naszym społeczeństwie.

Zapraszamy do czynienia gestów braterstwa i solidarności umacniających jedność naszej ojczyzny”, napisano we wspólnym oświadczeniu Episkopatu Wenezueli (CEV), Konferencji Wyższych Przełożonych (CONVER) i Krajowej Rady Laikatu.
Sygnatariusze dokumentu wyrazili ubolewanie z powodu dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się ich kraj. „Nasze społeczeństwo od dawna przeżywa bolesne doświadczenia niesprawiedliwości i braku podstaw do dogodnego i owocnego życia. Ta przedłużająca się sytuacja deprywacji podstawowych potrzeb spowodowała narastanie w społeczeństwie stanu frustracji i niezadowolenia, które przyjęło formę wyraźnego dążenia do przełomu politycznego w ramach pokojowego i przejrzystego okresu przejściowego, który znalazłby swój finał w wolnych i demokratycznych wyborach. W przywróceniu państwa prawa, odbudowania tkanki społecznej, podniesienia z zapaści gospodarki, umocnienia morale narodu”, czytamy w oświadczeniu.
Autorzy tekstu podkreślają, iż droga do wyborów musi zostać wytyczona przy użyciu pokojowych, usankcjonowanych konstytucyjnie instrumentów, aby zapobiec rozlewowi krwi i pogłębianiu się kryzysu.
W dalszej części oświadczenia wyrażają ubolewanie z powodu brutalnego łamania praw człowieka przez aparat rządzący, stosowania przemocy i selektywnych uwarunkowanych politycznie aresztowań. Przypominają władzom państwowym o ich podstawowym obowiązku służenia narodowi, uznając za bezprawne i moralnie niedopuszczalne ataki na ludzi protestujących w obronie swojej ojczyzny.
Swoje oświadczenie zakończyli apelem skierowanym do wszystkich Wenezuelczyków, aby w tak ważnym i krytycznym momencie w historii swojej ojczyzny dali z siebie to, co najlepsze, w każdym obszarze swojego działania.
Caritas Wenezueli i inne instytucje działające od patronatem Kościoła wyraziły gotowość niesienia wszechstronnej pomocy wszystkim potrzebującym i poszkodowanym w wyniku ostatnich protestów.

(Fides 6/2/2019) (U.S.)