WENEZUELA

Pallotyni przybyli tu na zaproszenie ks. Biskupa Gustavo Naranjo – Ordynariusza Diecezji Guarenas, który powierzył im parafię utworzoną z kilku dzielnic miasta Guarenas.

W pracy duszpasterskiej dominuje posługa sakramentalna, praca z grupami apostolskimi m.in. grupy Legionu Maryi, Caritas Parafialna, Miłosierdzia Bożego, ministranci. Były wysiłki organizacji duszpasterstwa dla rodzin, szkolenie katechetów i przygotowywanie katechez. Istnieje gazetka parafialna. Posługują w utworzonej przez nich. Mają pod swoją opieką również księgarnię o profilu katolickim, ośrodek zdrowia gdzie pomagają najuboższym oraz kawiarenkę parafialną. W sierpniu 2003 roku, dzięki staraniom obecnego proboszcza, ks. Artura Geringera SAC zostało otwarte “Ognisko domowe św. W. Pallottiego”, którego celem jest udzielanie pomocy i schronienia potrzebującym dzieciom. Dzieło to jest własnością parafii.

Image

Z początkiem 2000 roku, odpowiadając na kolejne zaproszenie, tym razem ks. Biskupa Ubaldo Santany z diecezji Ciudad Guayana, trzech Pallotynów rozpoczęło pracę w rozległej parafii w Upata. Pracujący tam księża posługują na dużym terenie, dojeżdżając do wielu wiosek, do których często przez wiele lat nie docierał ksiądz katolicki. Ze względu na rozmiar parafii oraz liczebność wiernych, duszpasterstwo sprowadza się do tego, co najważniejsze, tzn. sprawowania sakramentów świętych, katechezy dzieci i dorosłych oraz pracy z grupami apostolskimi.
W dwóch parafiach pracuje obecnie pięciu misjonarzy.

[Więcej wydarzeń i aktualności z WENEZUELI i KOLUMBII…]