Świdnica: Zakończenie Peregrynacji

W sobotę przed Niedzielą Palmową, 27 marca 2010 r., w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świdnicy miało miejsce uroczyste zakończenie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego we wszystkich parafiach diecezji świdnickiej.

Dzieło peregrynacji zakończyło się w sposób widoczny i materialny, ale nadal trwa w sercach i duszach wiernych diecezji – powiedział bp Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej podczas Mszy św., w której oprócz obu świdnickich biskupów, członków Kapituły katedralnej i licznie zgromadzonego duchowieństwa diecezji, uczestniczyła delegacja Księży Pallotynów na czele z Prowincjałem Polskiej Prowincji Chrystusa Króla, ks. Józefem Lasakiem SAC i Sekretarzem ds. Misji ks. Grzegorzem Młodawskim SAC.

Przed trzema laty bp Ignacy Dec zwrócił się do Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego z prośbą o przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie całego dzieła peregrynacji, które szczęśliwie dobiegło końca, o czym poinformował całe Zgromadzenie Dyrektor dzieła peregrynacji, ks. Emilian Sigel SAC. Ks. Prowincjał Józef Lasak SAC podziękował Księdzu Biskupowi i wszystkim odpowiedzialnym z ramienia diecezji, za obdarzenie nas zaufaniem powierzając nam tak wielkie, duchowe dzieło do wykonania – pierwsze tego rodzaju w nowoutworzonej diecezji. Jak podkreślił w słowie dziękczynnym Ksiądz Prowincjał, widocznym darem Peregrynacji było mianowanie pomocniczego biskupa dla diecezji – bpa Adama Bałabucha.

Pallotyni, jako pamiątkę tej peregrynacji, ofiarowali Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi obraz Chrystusa Króla – kopię dzieła Adama Styki z pallotyńskiego kościoła przy ulicy Skaryszewskiej w Warszawie. Ksiądz Biskup w swoim słowie serdecznie podziękował pallotynom za wspaniale przeprowadzone dzieło nawiedzenia i w dowód wdzięczności odznaczył nasze Zgromadzenie Orderem Św. Stanisława Biskupa – najwyższym odznaczeniem diecezji, którym uroczyście udekorował Księdza Prowincjała. Wyróżnił także tym orderem personalnie Świdniczanina, Dyrektora Peregrynacji, ks. Emiliana Sigla SAC, obdarowując go także zaszczytem i przywilejem noszenia Pierścienia Kapituły Katedralnej Diecezji Świdnickiej.

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji świdnickiej rozpoczęła się 14 kwietnia 2007 pielgrzymką do Łagiewnik – światowego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Przez trzy lata obraz nawiedził 192 parafie diecezji, w których były głoszone misje i rekolekcje w duchu Bożego Miłosierdzia. W peregrynację było zaangażowanych 16 pallotynów z obu Polskich Prowincji. Dzięki temu dziełu orędzie Bożego Miłosierdzia dotarło do niemal 750 tys. wiernych i 420 kapłanów posługujących w diecezji.

Ks. Jerzy Limanówka SAC

Galeria zdjęć z uroczystości na stronie diecezjalnej: http://www.diecezja.swidnica.pl/galeria/2010-1/category.php?id=518&o=d&u=all&of=60