Wkrótce rozpoczniemy ADWENT

Okres przygotowania do Bożego Narodzenia trwa w Kościele przez cztery tygodnie.

Jest doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiary oraz zacieśnienia relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem.

W naszym Sekretariacie Misyjnym rozpoczynamy również czas przygotowania – do Narodzenia Pańskiego oraz do ważnych misyjnych Jubileuszy.
W 1973 r. jako odpowiedź na prośbę bpa Gahamanyiego pierwsi misjonarze z Polski wyjechali do Rwandy. W tym samym roku polscy pallotyni rozpoczęli posługę misyjną w Brazylii. W celu niesienia pomocy misjonarzom został powołany w 1972 r. Pallotyński Sekretariat Misyjny, który – wspierany przez tysiące życzliwych osób – stał się dla misji zapleczem zarówno duchowym, jak i materialnym.
Związane z tymi wydarzeniami ważne jubileusze będziemy obchodzić na przełomie roku 2022/2023, ale już dziś rozpoczynamy do nich przygotowania.