WKS: Adopcja Serca

W Wybrzeżu Kości Słoniowej odbyło się wielkanocne spotkanie z dziećmi objętymi pomocą w ramach projektu Pallotyńskiej Adopcji Serca.

Spotkanie zostało zorganizowane przez proboszcza ks. Adama Pacułę SAC, który również odpowiada za dzieci objęte projektem. W czasie spotkania dzieci otrzymały paczuszki z żywnością, aby w ten sposób i one mogły mieć choć odrobinę radośniejsze świętowanie. Dziękujemy wszystkim Rodzicom Adopcyjnym, którzy wspierają najuboższe dzieci w krajach misyjnych.