WKS: Pojednanie tematem centralnym 114 Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Biskupów

„Wspólnota w służbie pojednania“ pod takim hasłem obradują biskupi Wybrzeża Kości Słoniowej w ramach 114 Zgromadzenia Plenarnego Episkopatu kraju.

Spotkanie rozpoczęło się ośrodku Lataha, w Korhogo na północy kraju i potrwa do 19 stycznia. Jak poinformował sekretarz generalny Konferencji Biskupów iworyjskich, ks. Emmanuel Wohl Nin, uczestnicy spotkania opracowali dokument w formie listu pasterskiego, którego motywem przewodnim jest pojednanie. Wspólny list do wszystkich Iworyjczyków ma zostać opublikowany wkrótce po zakończenie zgromadzenia.
Wśród tematów obrad znalazła się kwestia ochrony osób nieletnich jako odpowiedź na apel papieża Franciszka, wzywającego do opracowania wytycznych dotyczących ochrony nieletnich przed wszelkiego rodzaju nadużyciami. Apel skierowany został do Episkopatów wszystkich krajów.
Purpuraci iworyjscy skupią się również nad projektem umowy ramowej pomiędzy Stolicą Apostolską a Republiką Wybrzeża.
Wybrzeże Kości Słoniowej czeka z niepokojem na wybory prezydenckie, które odbędą się w październiku tego roku. Doświadczenia poprzednich głosowań i związanych z nimi reperkusji społecznych pozostają nadal żywe w pamięci Iworyjczyków i wywołują lęk i obawy przed kolejnym konfliktem zbrojnym.

Karawana pokoju
Od 2011 głównym pragnieniem Iworyjczyków jest pokój. Mieszkańcy wybrzeża Kości Słoniowej doświadczyli bowiem, iż pokój jest nieodzownym warunkiem rozwoju kraju, postępu gospodarczego i społecznego oraz owocnej współpracy wszystkich komponentów społeczeństwa.
Lata 2002 – 2011 były czasem konfliktu wewnętrznego, który spowodował podział kraju na północ- rządzoną przez rebeliantów Forces Nouvellas i południe kontrolowane przez rząd. Rozdarcie wewnętrzne pogłębiało podziały plemienne, religijne
Wybory w 2011 r. doprowadziły ostatecznie do pozytywnego wyniku. Jednak brak zgody na opuszczenia fotela prezydenckiego przez urzędującego Laurenta Gbagbo zakończyły się krwawym konfliktem zbrojnym. Lata podziału wyniszczyły kraj i spowodowały podziały w ludzkich sercach, trudne do zagojenia. Brak poczucia bezpieczeństwa, ubóstwo, wzrost przestępczości dotkliwie odbijają się na kondycji społecznej.
9 miesięcy przed wyborami w kraju ponownie dochodzi do niepokojących napięć.
W ramach zaangażowania na rzecz umacniania pokoju i pojednania międzyreligijna platforma PLCRD zorganizowała „Karawanę Pokoju, Pojednania i Rozwoju”, której celem jest mobilizacja zbiorowej świadomości Iworyjczyków
Pierwszy etap Karawany rozpoczął się w mieście Gagnoa, w dniu 12 stycznia. W trakcie 7 dni Karawana dotrze do miast: Bouaké, Man, Abengourou, Korhogo i Abidżanu. „Wszędzie tam spotykać się będzie z ludźmi informując ich o znaczeniu zbliżających się wyborów. Będzie budzić wrażliwość na sprawy związane z naszym krajem, z podkreśleniem znaczenia pojednania i wzajemnego przebaczenia oraz wytężonej pracy na rzecz dobra wspólnego”, mówią organizatorzy karawany.

PLCRD stanowi międzyreligijną sieć, zrzeszającą przedstawicieli różnych religii Wybrzeża Kości Słoniowej, których pragnieniem jest praca na rzecz pokoju, budowania klimatu zaufania i wspieranie pokojowego współistnienia.

(Fides, 13/01/2020) (U.S.)