WKS: Psychoza strachu przed wyborami prezydenckimi 2020

Pamięć dramatycznych wydarzeń z czasów wyborów prezydenckich w 2010 spędza sen z oczu Iworyjczyków.

Wielu obawia się powtórki z historii. Po wyborach w 2010 r. ustępujący L. Gbagbo nie uznał zwycięstwa swojego konkurenta Alassany Quattary, w rezultacie czego obaj kontrkandydaci ogłosili zwycięstwo. 4 grudnia 2010 niezależnie od siebie zostali zaprzysiężeni na stanowisko prezydenta, co doprowadziło do poważnego kryzysu politycznego. W wyniku bratobójczych walk zginęło wówczas pond 3.000 osób. Kraj pogrążył się w domowym konflikcie, który przyczynił się do pogłębienia i tak trudnej sytuacji miejscowej ludności, która miała za sobą doświadczenie podziału kraju na dwie części i trwającego prawie 10 lat konfliktu.

Biskupi iworyjscy apelują o polityczną uczciwość

Na zakończenie 113 Zgromadzenia Plenarnego Episkopatu Wybrzeża Kości Słoniowej biskupi kraju wyrazili obawy w związku z nasilającym się klimatem przemocy w ich ojczyźnie. Lęki Iworyjczyków dotyczą możliwych konfliktów zbrojnych, utraty własności, ziemi, nielegalnej eksploatacji bogactw naturalnych kraju, wreszcie samej tożsamości iworyjskiej, napisali purpuraci.
Biskupi wyrazili duchową bliskość z narodem, zapewniając o gotowości walki z uprzedzeniami i podziałami w społeczeństwie.
W wyniku konfliktu sprzed 10 laty wielu Iworyjczyków straciło najbliższych, a także swoje domy i ziemie. Podziały, które zostały wówczas zasiane pozostają żywe w społeczeństwie do dziś. Ubóstwo, brak poczucia bezpieczeństwa pogłębiają apatię i poczucie beznadziejności.
Biskupi iworyjscy zaapelowali do polityków i osób odpowiedzialnych za życie społeczne, aby podejmowali wszelkie wysiłki na rzecz położenia kresu przemocy i budowali stabilizację.
„Po ponad 20 latach poważnego kryzysu, jaki boleśnie naznaczył historię naszego kraju, i po bolesnych doświadczeniach związanych z wyborami w 2010 r. naród iworyjski oczekuje na mobilizację działań pokojowych. Istnieje pilna potrzeba pojednania, podtrzymania jedności kraju i utrwalenia pokoju”, napisano w dokumencie. W tym kontekście biskupi wezwali rząd do kontynuowania procesu rozbrojenia i zmniejszenia ilości broni, która znajduje się w powszechnym obiegu, co przyczynia się do pogorszenia bezpieczeństwa.

Kontrowersje wokół komisji wyborczej

„Nowa Niezależna Iworyjska Komisja Wyborcza, która ma za zadanie przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2020 r. pozostawia wiele do życzenia”, mówi pracujący w Wybrzeżu misjonarz ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, Donald Zagore. Zwraca on uwagę na brak zaufania wobec tego gremium, zarówno ze strony formacji opozycyjnych, społeczeństwa, jak i niektórych polityków.
„Sytuacja ta nie sprzyja klimatowi pokoju i stabilizacji i budzi obawy związane z nastrojami powyborczymi”, dodaje duchowny. Ks. Zagore podkreśla, iż nie wszyscy politycy świadomi są faktu, iż pokój w Afryce ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju państw tego kontynentu, że jest opcją konieczną, a nie możliwą. Misjonarz mówi także o odpowiedzialności za pokój, jaka spoczywa nie tylko na politykach, ale wszystkich Afrykańczykach, którzy muszą zabiegać wszelkimi siłami o prawdziwą demokrację i niezależność instytucji.
„Przyszły pokój w Wybrzeżu Kości Słoniowej musi być owocem naglącego pragnienia odrzucenia autokracji. Należy podejmować wysiłki na rzecz kierowania się takimi wartościami jak, przejrzystość, sprawiedliwość i przede wszystkim równowaga pomiędzy władzą a politycznym współzawodnictwem”, zauważa kapłan.(Fides 12/7/2019)

Międzyreligijna Fundacja na rzecz Pokoju w Afryce wspiera pokojowe wybory w 2020 r.

Abidżan (Fides) – Międzyreligijna Fundacja na Rzecz Pokoju w Afryce (Fondation Iterreligieux pour la Paix en Afrique, FIPA) wyraziła gotowość zaangażowania się w dzieło wspierania i umacniania pokoju oraz społecznej jedności podczas i po wyborach prezydenckich w Wybrzeżu Kości Słoniowej.
W tym kontekście 2 sierpnia w meczecie Salam odbyła się ceremonia podpisania wspólnego zobowiązania przedstawicieli religii chrześcijańskiej, muzułmańskiej i innych nurtów do wspierania klimatu pokoju i poszanowania życia ludzkiego w kontekście zbliżającego się głosowania.

Odezwa prezydenta

W styczniu tego roku, w związku z nasilającymi się niepokojami społecznymi, prezydent Alassane Quattara zmuszony był wystosować odezwę do narodu, w której zapewnił o działaniach rządu na rzecz pokoju w czasie zbliżających się wyborów. Prezydent uspakajając Iworyjczyków wskazał na pokojowy przebieg wyborów w 2015 r., które stały się początkiem „nowej pokojowej tradycji”.
Iworyjczycy pamiętają także napięcia i zamieszki po referendum w sprawie zmiany konstytucji, w dniu 30. 10.2016 r. Zmiana konstytucji umożliwiła urzędującemu prezydentowi staranie się o trzecią reelekcję. Utworzyła się wówczas grupa opozycyjna pod dowództwem byłego sojusznika Quattary i jednocześnie byłego prezydenta, Henriego Konana Bedié, który do dziś pozostaje największym przeciwnikiem Quattary.

(Fides 8/8/2019)