Włochy: Wolontariusze głoszą Ewangelię

Pod hasłem „Wolontariusze głoszą Ewangelię” odbędzie się Dzień Misyjny Salezjanów Don Bosco 2011 r., poinformował Przełożony Generalny ks. Pascual Chavez Vilanueva. „Celem inicjatywy jest ożywienie ducha misyjnego w naszych prowincjach zakonnych. Szczególną uwagę kierować będziemy w tym dniu ku kontynentowi amerykańskiemu, gdzie istnieje wiele form wolontariatu, zrzeszającego tysiące młodych ludzi.

Ten rodzaj pracy na rzecz misji realizowany jest na tym kontynencie od ponad 40 lat. Na kontynencie amerykańskim powstały pierwsze formy wolontariatu

Wybór hasła jest nieprzypadkowy. Nawiązuje ono do systemu prewencyjnego św. Jana Bosco, aktualnego do dzisiaj. Każdego roku setki młodych wolontariuszy z grup salezjańskich posyłani są na misje, gdzie dają autentyczny wyraz miłości bliźniego kształtując swoją osobowość w duchu zaangażowania na rzecz drugiego człowieka. Jest to ważna droga wiary i widoczny znak duchowości młodzieży salezjańskiej.

Celem misyjnego dnia salezjańskiej młodzieży jest prezentacja różnych modeli pracy wolontariatu; usprawnienie jakościowe tej formy działalności; powołanie do życia nowych ruchów misyjnych; wyznaczenie dróg powołania.

Fides, 7/04/2010
tłum. U. Siniarska