WSD: Tydzień misyjny

 W dniach 16 – 21 września alumni piątego roku WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie, pod opieką ks. Jerzego Limanówki SAC, prezesa Funadacji Salvatti, odbyli swój tydzień misyjny. Całość przedsięwzięcia miała miejsce w gościnnych progach domu pallotyńskiego w Spiskiej Nowej Wsi (Słowacja).

Podczas tych kilku dni klerycy, dzięki opracowywaniu różnych materiałów dotyczących misji, szerzej zapoznawali się z ich charakterem i specyfiką. Alumni mieli także okazję do zapoznania się z warunkami pracy misyjnej na Barbadosie. Tematykę tę przybliżył im ks. Artur Zalewski SAC, tamtejszy misjonarz, przebywający obecnie na urlopie w Polsce. Nie zabrakło także spotkań ze świeckimi, którzy są zaangażowani w popularyzację misji oraz ukazywaniu ich problemów. Igor Homka, pracownik Fundacji Salvatti, przedstawił problematykę pozyskiwania funduszy na prowadzenie dzieł misyjnych oraz wskazał alumnom projekty, dzięki którym takie fundusze można pozyskiwać.

Oczywiście w trakcie tych kilku dni nie zabrakło czasu na zajęcia rekreacyjne. Oprócz wędrówek po Słowackim Raju i wyprawy na Rysy (podejście słowackie), alumni zwiedzali okolice Spiskiej lub we własnym gronie urządzali różne, zręcznościowe konkurencje, których wynik zaskakiwał samych uczestników.
Tydzień formacji misyjnej dobiegł końca, jednakże wspomnienia z tego dobrze przeżytego czasu będą towarzyszyły naszym alumnom pewnie jeszcze długo. Klerycy wyrażają ogromne podziękowania Ksiedzu Jerzemu za Jego wysiłek włożony w przygotowanie i przeprowadzenie tygodnia misyjnego.